Τεχνολογία

Η Αυστραλία επιβάλλει νέους Νόμους Ανταγωνισμού σε ψηφιακές πλατφόρμες

Σε πολλές χώρες, οι ψηφιακές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν αυξημένους περιορισμούς και εμπόδια λόγω των νέων νόμων και κανονισμών. Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τον Νόμο για την Ψηφιακή Αγορά (DMA), υποχρεώνοντας τεχνολογικούς κολοσσούς να τηρούν αυστηρούς κανόνες ανταγωνισμού.
Ακολουθώντας αυτή την τάση, η Αυστραλία υποστηρίζει τώρα νέους νόμους περί ανταγωνισμού στη σφαίρα των ψηφιακών πλατφορμών. Σύμφωνα με το Reuters, η εποπτική αρχή ανταγωνισμού της Αυστραλίας αναφέρει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για αυτούς τους νόμους ως απάντηση στην ταχεία επέκταση ψηφιακών πλατφορμών όπως η Amazon, η Apple, η Google, η Meta και η Microsoft εντός της χώρας.
Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC), στην πρόσφατη έκθεσή της για την Έρευνα Υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας, εξέφρασε ανησυχίες για τον αυξημένο κίνδυνο επιβλαβούς συμπεριφοράς από αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικές όπως η επεμβατική συλλογή δεδομένων και ενέργειες που θα μπορούσαν να κλειδώσουν τους πελάτες και να περιορίσουν τις επιλογές τους.
«Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε περιλαμβάνουν μια έκκληση για στοχευμένη προστασία των καταναλωτών και κώδικες ειδικών υπηρεσιών για την αποτροπή αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς από συγκεκριμένες καθορισμένες ψηφιακές πλατφόρμες», δήλωσε η πρόεδρος του ACCC, Gina Cass-Gottlieb.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα ευρήματα αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, τονίζεται ότι η δυνατότητα για ψηφιακές πλατφόρμες με σημαντική ισχύ στην αγορά να χρησιμοποιούν πρακτικές όπως η ομαδοποίηση προϊόντων, η προεγκατάσταση και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που περιορίζουν τις επιλογές των πελατών ή αποθαρρύνουν την καινοτομία από τους ανταγωνιστές.
Όσον αφορά τις πρακτικές συλλογής δεδομένων, η ACCC διαπίστωσε ότι αυτοί οι πάροχοι έχουν διευρύνει την πρόσβαση σε εκτεταμένα δεδομένα καταναλωτών. Ωστόσο, δεν είναι πάντα σαφές από τις πολιτικές απορρήτου τους εάν τα δεδομένα που συλλέγονται υπερβαίνουν αυτό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της συσκευής ή τη βελτίωση του προϊόντος.
Η ρυθμιστική αρχή επιβάλλει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν υποχρεωτικά ζητήματα όπως απάτες, επιβλαβείς εφαρμογές και ψεύτικες κριτικές.
Το ACCC τόνισε τη σημασία της διασφάλισης ότι οι νόμοι περί ανταγωνισμού είναι προσαρμόσιμοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button