Οικονομία

Υποχώρησε κατά 13,7% ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Αντιστροφή εικόνας για την ελληνική βιομηχανία που έχει επιβραδύνει στο πρώτο πεντάμηνο του έτους έναντι της περυσινής χρονιάς, παρά την άνοδο 5,2% που κατέγραψε ο τζίρος τον Μάιο.Μείωση 13,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, έναντι αύξησης 54% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2022 με το 2021.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,2%.Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 – Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,6%, έναντι αύξησης 35% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 13,7% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε:1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:Μείωση κατά 13,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.Αύξηση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:Μείωση κατά 23,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Μείωση κατά 7,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,0% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:Μείωση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.Αύξηση κατά 13,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή των δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2022Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 23,6% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, προήλθε:1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:Μείωση κατά 23,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.Μείωση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:Μείωση κατά 31,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης Μείωση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς ΕυρωζώνηςIV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Μαΐου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2023Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,2% τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2023, προήλθε:1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:• Αύξηση κατά 17,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.• Αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:• Αύξηση κατά 6,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.• Αύξηση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button