Οικονομία

Β. Καραμούζης: Μέχρι το 2030 θα καταγραφεί επενδυτική άνθηση στην Ελλάδα

Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η χρηματοδότηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας απαιτεί μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς.Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο κ. Βασίλειος Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο panel με θέμα “LARGE PROJECTS TRANSFORMING GREECE” ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει πλέον επανενταχθεί επιτυχώς στις επενδυτικές επιλογές σημαντικών διεθνών φορέων με μακροπρόθεσμη στόχευση. Προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική της πορεία η οικονομία της χώρας, απαιτείται η υλοποίηση σημαντικών έργων». Ενδεικτικά ο κ. Καραμούζης ανέφερε ό,τι μέχρι το 2030 δρομολογούνται περίπου 190 έργα υποδομών σε οδικά δίκτυα, αεροδρόμια και λιμάνια ύψους 28 δισ. ευρώ, στο σκέλος της ψηφιακής μετάβασης είναι σε εξέλιξη έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων για δίκτυα οπτικών ινών και data centers, στον κλάδο των τουριστικών υποδομών απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε σύγχρονα και βιώσιμα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου ο Ελληνικός τουρισμός να διατηρήσει τη δυναμική του, ενώ στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται έργα τα οποία προάγουν την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας με απώτερο στόχο την ανάδειξη της χώρας ως ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δικτύων υποδομών για αποθήκευση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού & υγροποιημένου αερίου, καθώς και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες. Στην τρέχουσα συγκυρία, διαμορφώνεται η εξής πολυπλοκότητα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εν λόγω επενδυτική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, αβεβαιότητας σε σχέση με το κόστος ενέργειας, ενισχυμένου πληθωρισμού, και λοιπών αστάθμητων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων γεωπολιτικών εντάσεων και υγειονομικών κρίσεων».  Παράλληλα, η όποια επενδυτική δραστηριότητα με στόχο την «ανάπτυξη» απαιτείται να είναι βιώσιμη, καθότι η αναστροφή της κλιματικής κρίσης, η εξυγίανση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ενίσχυση της διαφάνειας κατά τα πρότυπα ESG αποτελεί προτεραιότητα για πελάτες, επενδυτές, εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στη βάση αυτή, – ανέφερε καταληκτικά – η χρηματοδότηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας απαιτεί μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς, στοιχεία που διαθέτει η Εθνική Τράπεζα, η οποία με εφαλτήριο την εξαιρετική της οικονομική κατάσταση και το εξειδικευμένο στελεχιακό τής δυναμικό, συνεχίζει να είναι η Τράπεζα επιλογής για την υλοποίηση μεγάλων ελληνικών και ξένων επενδυτικών εγχειρημάτων. 

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button