Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: «Πράσινο» στις τέσσερις αλλαγές που ζήτησε η Ελλάδα

Το τροποποιημένο σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις νέες ή ενισχυμένες μεταρρυθμίσεις σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και στον χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και τέσσερις νέες επενδύσεις.Το «πράσινο φως» προκειμένου να εγκριθεί από το Ecofin το αναθεωρημένο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» συνολικού ύψους 36 δισ. ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ότι το τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στην ψηφιακή μετάβαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και της υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ενώ το μερίδιο των ψηφιακών δαπανών του τροποποιημένου σχεδίου μειώθηκε σε σχετικούς όρους (από 23,3 % σε 22,1 %), η συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση σε απόλυτους όρους αυξάνεται σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021.Ειδικότερα, μέρος των πρόσθετων δανείων που ζητούνται από την Ελλάδα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για ψηφιακές επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, ψηφιοποίηση ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας, προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και άλλων τύπων υποδομών τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), υπό το πρίσμα της δέσμευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επενδύσουν τουλάχιστον το 20,8 % των κονδυλίων σε τέτοιες παρεμβάσεις.Η κοινωνική διάσταση του τροποποιημένου σχεδίου παραμένει φιλόδοξη, με μια εμβληματική μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναμένεται να αυξήσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, να μειώσει τις ανισότητες και να προωθήσει την πρόληψη των ασθενειών. Οι πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και καταπολέμησης της διάβρωσης που συμπληρώνουν τα μέτρα πολιτικής προστασίας στο αρχικό σχέδιο, καθώς και τα νέα προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας αναμένεται επίσης να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.Επιπλέον, μέσω των προγραμματισμένων επενδύσεων σε ενεργειακές ανακαινίσεις οικιστικών κτιρίων και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται από ενεργειακές κοινότητες, αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 60 000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, ενώ μέσω της επέκτασης των ικανοτήτων αποθήκευσης ενέργειας και της προκαταρκτικής επιθεώρησης της σεισμικής αντοχής των κτιρίων του δημόσιου τομέα, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της χώρας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Παράλληλα, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις μεταρρυθμίσεις του REPowerEU  περιλαμβάνονται επίσης η βελτιστοποίηση χρήσης γης και θαλάσσιου χώρου για την ανάπτυξη ΑΠΕ, η αύξηση χωρητικότητας δικτύου και αποθήκευσης ενέργειας για την προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης,  η πρωτοβουλία για πολιτικές και εργαλειοθήκες για την προώθηση του διαμοιρασμού ενέργειας κ.α.Το αίτημα για επιπλέον δάνεια 5 δισ. που κατευθύνονται αποκλειστικά στην ιδιωτική οικονομία ανταποκρίνεται στην υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο έως τέλος Οκτωβρίου είχαν  ήδη υποβληθεί  546 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 20 δισ.€, με ποσοστό άνω του 60% να προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος, διευρύνεται η περίμετρος των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και το εύρος των επενδύσεων.Στο Αναθεωρημένο «Ελλάδα 2.0»  δίνεται έμφαση όχι μόνο σε έργα αποκατάστασης περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές αλλά και στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα με την ανακατεύθυνση υφιστάμενων πόρων, εξασφαλίζεται συνολική χρηματοδότηση 686 εκατ.  για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στο οδικό δίκτυο και σε γέφυρες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, για την  ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία και για την αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ως προς την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ενισχύεται χρηματοδοτικά  το πρόγραμμα καθαρισμού δασών και διάνοιξης δασικών οδών και ζωνών Anti-nero, προστίθεται πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια και γίνεται επέκταση της δράσης για την ανθεκτικότητα υποδομών «Έξυπνες Γέφυρες». Καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύει στο συνδυασμό επενδύσεων με συνεκτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη φορολογική πολιτική και ειδικά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (ηλεκτρονικές πληρωμές, βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΑΑΔΕ κ.ά)  την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, το Κτηματολόγιο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα ως προς τις σχέσεις μεταξύ των servicers και των δανειοληπτών και τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού για να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των ευάλωτων. Το αναθεωρημένο σχέδιο Ελλάδα 2.0 διατηρεί μια πολύ ισχυρή εστίαση στην πράσινη μετάβαση, διαθέτοντας το 38,1% (από 37,5% στο αρχικό σχέδιο) των διαθέσιμων κονδυλίων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους, συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην ψηφιακή μετάβαση  και διατηρεί την θετική κοινωνική του διάσταση. Με αφορμή τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ύψους 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Ελλάδα και οι επενδύσεις που τις συνοδεύουν, αναγνωρίζονται και ενισχύονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εν τούτοις, δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας έτσι ώστε  η ελληνική οικονομία να γίνει ακόμα πιο ανθεκτική, παραγωγική και εξωστρεφής, μέσα από τη δημοσιονομική σταθερότητα, τις αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική ευαισθησία. Μόνον έτσι το μετρήσιμο αποτέλεσμα της ανάπτυξης θα φτάσει σε όλες και σε όλους, και κυρίως στη νέα γενιά, και θα μεταφραστεί σε ακόμα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».   Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ορέστης Καβαλάκης δήλωσε: «Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη συστηματική και εντατική προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα για να  ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους του REPowerEU, να επιδείξουμε προσαρμοστικότητα στις τρέχουσες συνθήκες και ευελιξία στις αναδυόμενες ανάγκες και να εξασφαλίσουμε επιπλέον πόρους με στόχο την βιώσιμη  ανάπτυξη. Με την τελική έγκριση από το ECOFIN, η Ελλάδα θα έχει πλέον στη διάθεση της 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόρους που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως».  

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button