Οικονομία

Συνεπείς οι Έλληνες στην εφορία, πλήρωσαν έγκαιρα το 84% των φόρων

Στον φόρο εισοδήματος, οι επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλά ποσοστά έγκαιρης πληρωμής, πάνω από 90%, ενώ πολύ χαμηλότερη είναι η εισπραξιμότητα για τα φυσικά πρόσωπα.Το 84% των οφειλόμενων φόρων πληρώθηκαν στην ώρα τους το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, με τις επιχειρήσεις να έχουν τα πρωτεία σε συνέπεια, πληρώνοντας πάνω από 90% του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την εισπραξιμότητα των φόρων προκύπτει ότι:Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Πληρώθηκε εμπρόθεσμα το 89,04% του φόρου καθώς εισπράχθηκαν από το Δημόσιο 1,123 δισ. ευρώ έναντι συνολικής οφειλής ύψους 1,262 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τον Μάιο το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 80,64%.ΦΠΑ: Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν στο 84,64%, καθώς από τη συνολική οφειλή των 6,5 δισ. ευρώ μπήκαν στα κρατικά ταμεία 5,5 δισ. ευρώ ενώ το ίδιο ποσοστό ήταν και στο τετράμηνο 84,32%.Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το 74,92% του φόρου με τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 685,71 εκατ. ευρώ έναντι συνολικής οφειλής 915,31 εκατ. ευρώ.Φόρος Ακίνητης Περιουσίας:  Το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώθηκε σε 79,13% και θεωρείται ικανοποιητικό, καθώς τον Φεβρουάριο εξοφλήθηκε η τελευταία δόση από τις οφειλές του 2022 και από τον Μάιο άρχισε η πληρωμή του νέου ΕΝΦΙΑ. Οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτα ένα από τα τέσσερα ευρώ της πρώτης δόσης (74,75% το ποσοστό της εμπρόθεσμης πληρωμής).  Από τα 240,19 εκατ. ευρώ που έπρεπε να εισπραχθούν, στα ταμεία ήρθαν 179,54 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2022 η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ είχε διαμορφωθεί σε 77,22%.Συνολικά, η συμμόρφωση των φορολογούμενων στην πληρωμή όλων των φόρων, (εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ) ανήλθε σε 83,89%, ποσοστό αρκετά υψηλό, που επέτρεψε στο υπουργείο Οικονομικών να ξεπεράσει κατά 2,2 δις. ευρώ τον στόχο για τα φορολογικά έσοδα.Τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματαΣημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέες παρεμβάσεις για να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των φόρων, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2023:Πραγματοποίηση τουλάχιστον 80.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων.  Ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:α) Μηνύματα υπενθύμισης για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ  σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Αποστέλλονται με στόχο την υπενθύμιση της σχετικής υποχρέωσης. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλλει τη δήλωσή τους. β) Μηνύματα εντοπισμού: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογούμενους που δεν έχουν ικανοποιήσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής των οφειλών.Πραγματοποίηση επικοινωνιών και δράσεων συμμόρφωσης σε οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά «κόκκινες» οφειλές και σε μικρούς οφειλέτες παλαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button