Οικονομία

Στα 70,6 δισ. υποχώρησαν τα δάνεια υπό διαχείριση από τους servicers

Η ονομαστική αξία των δανείων στο δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους υποχώρησε κατά 289 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΤτΕ.Σε πτωτική πορεία κινήθηκαν τα δάνεια τα οποία διαχειρίζονται οι servicers στο δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, με την υποχώρηση να φθάνει στο επίπεδο των 289 εκατ. ευρώ, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων μειώθηκε σε 70.679 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022, από 70.968 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Επισημαίνεται ότι από το δ’ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν υπολογιστεί με τη νέα μεθοδολογία και τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2022. Η αλλαγή στη μεθοδολογία έγινε για να εναρμονιστούν με τα αντίστοιχα εποπτικά στοιχεία. Δάνεια προς επιχειρήσειςΗ ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 23.587 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022, από 23.679 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 93 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23.509 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 12.433 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 78 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022. Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσειςΗ ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 273 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.665 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022.Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37.428 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.854 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 46 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21.386 εκατ. ευρώ.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button