Οικονομία

Sovereign wealth fund θα γίνει το Υπερταμείο, τι θα κάνει με τα ακίνητα

Με άμεσες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία που θα ξεπεράσουν σε πρώτη φάση τα 50 εκατ. ευρώ θα δώσει το πρώτο δείγμα γραφής ως επενδυτής το Υπερταμείο. Αρχίζει καταγραφή και αποτίμηση των ακινήτων του Δημοσίου.Μέσω ενός νέου επενδυτικού fund, το Υπερταμείο θα αναλάβει και στην πράξη τον αναπτυξιακό του ρόλο ως δημόσιο επενδυτικό ταμείο, στα πρότυπα των μεγαλύτερων ξένων sovereign wealth funds (SWF). Το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του 2024, με την υποστήριξη της BlackRock, ενώ θα είναι και το «όχημα» ώστε το Υπερταμείο να ισοσταθμίσει τις απώλειες από την επιστροφή των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στον άμεσο έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου.Όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο του 1ου Growthfund Summit, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, τα πρώτα κεφάλαια θα προέλθουν από το Δημόσιο, σε ύψος 50%της αξίας των δύο εταιρειών ύδρευσης, που αποκόπηκαν από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου μετά από απόφαση του ΣτΕ. Η αποτίμηση θα γίνει από ανεξάρτητο αποτιμητή, κατά τη συνήθη πρακτική, κι εν συνεχεία, μετά από συμφωνία με τον ESM, κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 50 % της αξίας τους θα διοχετευθούν στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο 50 % θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.«Άνοιγμα» με επενδύσεις 10 εκατ. ευρώΤο πρώτο δείγμα γραφής του νέου Επενδυτικού Ταμείου, που ως θυγατρική θα διατηρήσει ανεξάρτητη λειτουργία, θα περιλαμβάνει επενδύσεις, ύψους 10 εκατ. ευρώ, με στόχο αυτές να ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ άμεσων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Δέσμευση του Υπερταμείου αποτελεί οι επενδύσεις αυτές να έχουν πράσινο, βιώσιμο και υπεύθυνο αποτύπωμα, ανοίγοντας τον δρόμο για συνέργειες με ξένα funds και συνεπενδύσεις με τον ιδιωτικό τομέα.Το Υπερταμείο βγαίνει λοιπόν από το στενό κοστούμι της εταιρείας holding δημόσιων επιχειρήσεων και μπαίνει ενεργά στον ρόλο του δημόσιου επενδυτικού ταμείου, προκειμένου να επενδύσει μέρος των εσόδων από τα μερίσματα των θυγατρικών του σε εταιρείες και επιχειρηματικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα.Στόχος είναι, αφού θα έχει δημιουργήσει ένα ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, να διεκδικήσει δυναμικά τη δυνατότητα επανεπένδυσης και μέρους των εσόδων του από ιδιωτικοποιήσεις. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να προηγηθούν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους, ώστε να δοθεί το πράσινο φως.Η βασική δουλειά υποδομής εντός του Υπερταμείου, που ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 2022, έχει σήμερα ολοκληρωθεί. Αναμένεται ότι εντός του 2024, με στόχο το πρώτο εξάμηνο, το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο θα είναι έτοιμο, κατά τα πρότυπα SWF του εξωτερικού, όπως το Parpublica της Πορτογαλίας, το Solidium της Φινλανδίας και το Temasek της Σιγκαπούρης από όπου και ξεκίνησε το μοντέλο.Ευελιξία στις θυγατρικέςΕντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 αναμένεται και νεότερη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα δοθούν μεγαλύτερες ευελιξίες στις δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, η κάθε θυγατρική του θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις και, υπό την επίβλεψη της μητρικής, να προχωρά σε επενδύσεις στην ελληνική οικονομία και κυρίως να προσελκύει επενδύσεις από άλλες χώρες. Εντωμεταξύ, στην πρώτη γραμμή παραμένει η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, αφού γίνει η καταγραφή και αποτίμησή της. Αυτή την περίοδο το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ, που κατέχει και το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων του Δημοσίου, προετοιμάζουν τον διεθνή διαγωνισμό για τη χαρτογράφησή τους με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Μέσω αυτού του mega-πρότζεκτ θα δημιουργηθούν 7-8 consortiums που θα αναλάβουν να καταγράψουν και να αποτιμήσουν περί τα 500 ακίνητα έκαστο.Η συνεισφορά στα δημόσια οικονομικά και το χρέοςΗ συνεισφορά του Ομίλου του Υπερταμείου, στα έξι έτη της παρουσίας του, ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 65 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση μέσω της επενδυτικής πολιτικής του Υπερταμείου και περίπου 140 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δημόσιου χρέους.Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, χαιρετίζοντας το 1o Growthfund Summit. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι σήμερα το Υπερταμείο είναι έτοιμο να αναλάβει μία σειρά επενδυτικών δράσεων σε ένα μεγάλο εύρος στοιχείων ενεργητικού.Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για το 2021, η συνεισφορά του Υπερταμείου διαμορφώθηκε σε περίπου 1% του ΑΕΠ -συμπεριλαμβανομένων στο χαρτοφυλάκιο των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ-, η επίδραση στην απασχόληση προσέγγισε τις 32 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ η συμμετοχή στα συνολικά έσοδα του Δημοσίου ξεπέρασε το 1%.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button