Οικονομία

Σε εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε εταιρείες ασφαλιστικές και security

Με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι 32.000 εργαζόμενοι στους δύο κλάδους θα δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.Ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που είχε ανακοινωθεί και αφού ολοκληρώθηκε ο διάλογος τόσο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων όσο και με την πλευρά των εργοδοτών, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε δύο ακόμη επιχειρηματικούς κλάδους, στις ασφαλιστικές εταιρίες και στις εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).Με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι 32.000 εργαζόμενοι στους δύο κλάδους (8.000 στις ασφαλιστικές εταιρίες και 24.000 στις εταιρίες security) θα δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους και η δήλωση αυτή θα μεταδίδεται ψηφιακά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, θωρακίζεται η τήρηση του ωραρίου εργασίας, η καταγραφή των υπερωριών, η διαφάνεια στους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και η διασφάλιση όρων ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη από το καλοκαίρι του 2022 στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.Σταδιακά και ύστερα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, το μέτρο θα επεκταθεί στη βιομηχανία, στις ΔΕΚΟ, στον τουρισμό και στην εστίαση.Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Προχωρούμε σταθερά και ύστερα από διάλογο στη σταδιακή επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων, γιατί καταπολεμά την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προς όφελος των επιχειρήσεων, γιατί συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους, αλλά και προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς διασφαλίζει τα έσοδα από εισφορές και δημιουργεί προϋποθέσεις για επιπλέον μείωσή τους. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός που φέρνει δικαιοσύνη στην πράξη στην αγορά εργασίας».Η γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ‘Αννα Στρατινάκη, υπογράμμισε: «Η πορεία ενσωμάτωσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους της οικονομίας συνεχίζεται αταλάντευτα και πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την πρώτη εφαρμογή της το καλοκαίρι του 2022.Μετά από ειλικρινή και διεξοδικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την πλευρά των εργοδοτών, προχωράμε στην ένταξη των επιχειρηματικών κλάδων, των ασφαλιστικών εταιριών και των εταιριών παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία ολική μεταρρύθμιση στον χώρο της αγοράς εργασίας, που εφαρμόζεται σταδιακά με σχέδιο, χωρίς αιφνιδιασμούς και αποτυπώνει ξεκάθαρα την πολιτική βούληση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για διαφάνεια, δικαιοσύνη και πάνω απ’ όλα ασφάλεια στον εργασιακό χώρο».Ενόψει της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλιστικές εταιρίες και στις εταιρίες security, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με χρηστικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, καθώς και απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων που έθεσαν οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχει εφαρμοστεί, μέχρι σήμερα, η Ψηφιακή Κάρτα.Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένες από τις διευκρινίσεις αυτές:Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ωρομέτρησης, εφόσον υπάρχει, με ή χωρίς QRCode.Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης/λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας, που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (π.χ. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη, διακοπή  ρεύματος/τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα σύνδεσης με το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»). Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και, μόλις λήξει το πρόβλημα, να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.Η σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, καθώς και για την ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (riskanalysis).Σε περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων, λόγω της φύσης της εργασίας τους (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας εκείνο που έχει δηλωθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε περίπτωση προσέλευσης, μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου ή αποχώρησης πριν από τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, είναι απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, μεταξύ άλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζομένου (π.χ. εργατικό ατύχημα).Η ευέλικτη προσέλευση γίνεται σε διάστημα μέχρι και 120 λεπτά από την έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου και συμπαρασύρει και τη δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο, μετά την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και όχι πριν.Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε, εάν ο εργαζόμενος χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν, αντιθέτως, προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και, προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος, θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου/τροποποιούμενου ωραρίου.Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, π.χ. για αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου (ΑΠ 317/65).Οι υπερωρίες δηλώνονται με αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (και, σε περίπτωση υπερβάσεων, πέραν των νομίμων ωρών υπερωρίας, πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του ΑΣΕ).

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button