Οικονομία

Πληροφορική: Ουραγός στην Ε.Ε. η Ελλάδα σε εξειδικευμένους εργαζόμενους

Την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην απασχόληση στον κλάδο πληροφορικής.

Οι ελλείψεις 70.000 εξειδικευμένων εργαζομένων απειλούν και τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μόλις το 2,5% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα το 2022 απασχολήθηκε στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ποσοστό το οποίο καθιστά την χώρα μας τελευταία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα αυτές τις ημέρες η Eurostat, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιος (4,6%) ενώ πάνω από την χώρα μας βρίσκονται χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως είναι η Ρουμανία (2,8%) και η Πολωνία (3,6%). Εάν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο είναι ότι χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τις γυναίκες που απασχολούνται στις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα από το συνολικό δυναμικό του χώρου πέρυσι στην Ελλάδα το 20,3% αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες όταν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 18,9%. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι και εδώ καταγράφεται μία πτώση σε σχέση με το 2021 καθώς το ποσοστό των γυναικών σε ΤΠΕ στην χώρα μας είχε καταγραφεί στο 21% του συνόλου.

Το πρόβλημα του εξειδικευμένου προσωπικού είναι γνωστό σε όλο τον κλάδο, με τον Νίκο Χριστοδούλου, partner consulting leader της Deloitte Ελλάδος, από το βήμα της έκθεσης τεχνολογίας Beyond να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. «Κάποια από τα πλάνα της Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μπορεί και να μην βγουν εντός των απαιτούμενων χρονoδιαγραμμάτων. Υπάρχουν έργα, που δυσκολευόμαστε να τρέξουμε λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κενό στην αγορά στελεχών Πληροφορικής είναι της τάξης των 70.000 ατόμων με ορίζοντα το 2030. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, κάθε χρόνο μπαίνουν στην αγορά περίπου 8.000 με 8.500 νέοι επιστήμονες στην Πληροφορική, ενώ οι υφιστάμενες ανάγκες είναι της τάξης των 15.000 έως 16.000.

Ετησίως η αύξηση, που αναμένουν οι ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας σε εργαζόμενους ΤΠΕ, είναι της τάξης του 7,5-8%. Άρα σωρευτικά, η Ελλάδα θα χρειαστεί -με βάση τα σημερινά δεδομένα- 120.000-140.000 ειδικούς στην Πληροφορική έως το 2030, ενώ μέχρι τότε η προσφορά θα είναι της τάξης των 60.000-68.000 ειδικών στο ΙΤ.

Η έλλειψη ειδικών Πληροφορικής συνδέεται -σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΠΕ- σε ποσοστό 78% με την ανεπαρκή εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των ΤΠΕ, ενώ με 70% ακολουθεί η μετανάστευση των νέων επιστημόνων.

Ποσοστό 46% των εταιρειών αποδίδουν το χάσμα στον ελλιπή επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 41% στον περιορισμένο αριθμό αποφοίτων ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ στην Ελλάδα. Οι περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των ΤΠΕ συγκέντρωσε το 25%, ενώ ο περιορισμένο αριθμός εισακτέων σε ελληνικά τμήματα ΤΠΕ στην Ελλάδα το 20%.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button