Οικονομία

Πιο πολλά πληρώνουν οι βιομηχανίες φαρμάκων από το κράτος για την υγεία

Η δαπάνη της βιομηχανίας μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών ανήλθε στα 2,88 δισ. το 2021, ενώ το κράτος δαπάνησε 2,66 δισ. και οι ασθενείς 674 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.Στο 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 ανήλθε η κατά κεφαλή δαπάνη υγείας στην Ελλάδα. Αντιθέτως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις άλλες χώρες του νότου αυξήθηκε. Η δημόσια κατά κεφαλή δαπάνη υγείας στην Ελλάδα ανέρχεται στα 969 ευρώ ετησίως! Στη διάρκεια του 2022 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη – εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή – ανήλθε στα 6,2 δισ. ευρώ. Απ΄ αυτό το ποσό, τα 2,666 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν από το Δημόσιο, τα 674 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν από τους ασθενείς και τα 2,888 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν από την φαρμακοβιομηχανία.  Σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ και παρουσιάστηκε χθες σε κοινή εκδήλωση με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εκτός των προαναφερομένων επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας – διαθέτει σήμερα 42 παραγωγικές μονάδες – στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.Οι εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν στη διάρκεια του 2022 στα 2,6 δισ. ευρώ, αξία που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για την προηγούμενη χρονιά. Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί είναι η Γερμανία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι εξαγωγές ύψους 1,2 δισ. ευρώ πραγματοποιούνται μόνο από την Βoehringer Ingelheim AE –που όπως είπε εκπρόσωπος της ήταν επιλογή του ομίλου να μεταφέρει παραγωγή στην Ελλάδα.Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2022», η δημόσια χρηματοδότηση για το φάρμακο ανήλθε στα 2,6 δισ. ευρώ το 2021, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ενώ αναμένεται οριακή αύξηση  της δημόσιας χρηματοδότησης στα 2,7 δισ. ευρώ για το 2022. Το ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών που κλήθηκε να καταβάλει η φαρμακοβιομηχανία το 2021 ανήλθε στα 2,4 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, και η συμμετοχή των ασθενών στα αποζημιούμενα φάρμακα καταγράφει αύξηση, η οποία εκτιμάται ότι για το 2022 θα ανέλθει στα 689 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με υπολογισμούς των συντακτών της έκθεσης, το 2022 και για πρώτη φορά στα χρονικά εκτιμάται ότι το σύνολο των υποχρεωτικών επιστροφών της φαρμακοβιομηχανίας θα ξεπεράσει τη δημόσια χρηματοδότηση για το φάρμακο.Αναφορικά με το ρόλο και την επίδραση που έχει η φαρμακοβιομηχανία στην ελληνική παραγωγική δραστηριότητα, η έκθεση αναφέρει ότι ο κλάδος δαπανά για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α) το 8% της συνολικής δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020. Επιπρόσθετα, για το 2022 η εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (ex-factory) ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ με προστιθέμενη αξία στα 1,5 δισ. ευρώ κατέχει μερίδιο 6,4% στον κλάδο της μεταποίησης. Οι απασχολούμενοι στον κλάδο φαρμακευτικών προϊόντων (παραγωγή και εμπορία) το 2021 ήταν 28.900 εργαζόμενοι.Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου του φαρμάκου στην ελληνική οικονομία, η συνολική συνεισφορά του – με όρους ΑΕΠ – εκτιμάται σε 6,2 δισ. ευρώ (3,4% του ΑΕΠ) το 2021. Για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου, δημιουργούνται συνολικά 2,3 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 108.000 θέσεις εργασίας (ή 2,8% της συνολικής απασχόλησης). Δηλαδή, κάθε θέση εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου υποστηρίζει 3,4 θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά στην οικονομία. Τέλος, η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου εκτιμάται περίπου στα €1,7 δισεκ.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button