Οικονομία

Παπαθανάσης: 200 εκατ. για χρηματοδότηση νέου Ταμείου Συμμετοχών EQUIFUND II

Το EquiFund II ως Ταμείο Συμμετοχών αποτελεί το πρώτο θεματικό χρηματοδοτικό εργαλείο επιχειρηματικών συμμετοχών το οποίο εστιάζει στους τομείς των Βιοεπιστημών, της Υγείας, και της Βιωσιμότητας.Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του νέου Ταμείου Συμμετοχών EQUIFUND II, με στόχο την ενίσχυση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς των Βιοεπιστημών, της Υγείας και της Βιωσιμότητας. Αυτό έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακήρυξη των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης του νέου Ταμείου Συμμετοχών EquiFund II, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).Είχε προηγηθεί, στις 14 Μαΐου, η επίσημη παρουσίαση του Ταμείου από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τον αντιπρόεδρο του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ιωάννη Τσακίρη, και τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΕπ Marjut Falkstedt.Το EquiFund II ως Ταμείο Συμμετοχών, αποτελεί το πρώτο θεματικό χρηματοδοτικό εργαλείο επιχειρηματικών συμμετοχών το οποίο εστιάζει στους τομείς των Βιοεπιστημών, της Υγείας, και της Βιωσιμότητας. Υποστηρίζει καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου, και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές αξιοποιώντας πλήρως το αναπτυξιακό τους δυναμικό.Το νέο Ταμείο χρηματοδοτείται από πόρους ύψους 200 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021- 2027» κι από εθνικούς πόρους. Η ανακήρυξη των Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Η λειτουργία του νέου Ταμείου Συμμετοχών EquiFund ΙΙ, μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του Ελληνικού Κράτους με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, πρόκειται να χρηματοδοτήσει καινοτόμες και νεοφυείς εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, που δραστηριοποιούνται σε τομείς απολύτως συνδεδεμένους με τη νέα εποχή, όπως οι Βιοεπιστήμες, η Υγεία και η Βιωσιμότητα.Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την απασχόληση, με στόχο όχι μόνο την κάλυψη του επενδυτικού κενού που προκάλεσε η οικονομική κρίση και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά και την κινητοποίηση κεφαλαίων, που θα αναδείξουν διεθνώς τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας».Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο: https://www.eif.org/what_we_do/resources/equifund-ii/index.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button