Οικονομία

ΟΟΣΑ: Στο 2,2% η ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2023, πτώση του πληθωρισμού

Υποχώρηση του εναρμονισμένου ΔΤΚ στο 3,9% για το τρέχον έτος αναμένει ο διεθνής οργανισμός, ενώ τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,9% για το 2024.Διατήρηση του υγιούς ρυθμού ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τόσο το 2023 όσο και το 2024 προβλέπει ο ΟΟΣΑ, τον οποίο τοποθετεί στο 2,2% και 1,9% αντίστοιχα, εκτιμώντας ότι θα συνεχιστεί η καλή πορεία των επενδύσεων, ενώ εκτιμά ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα υποχωρήσει στο 3,9% κατά το τρέχον έτος και στο 3,2% το 2024. Όπως σημειώνει ο διεθνής οργανισμός η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί βραχυπρόθεσμα μετά το πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Η αύξηση των πραγματικών επενδύσεων προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή εν όψει της αύξησης του κόστους δανεισμού, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο γενικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει αλλά η συνεχιζόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού συμβάλλει στην αύξηση των μισθών. Οι επιδοτήσεις των τιμών ενέργειας μειώνονται σταδιακά καθώς οι τιμές της ενέργειας υποχωρούν. Η επίτευξη και η διατήρηση της προγραμματισμένης επιστροφής σε πρωτογενές πλεόνασμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις και να επιτύχει αξιολόγηση του δημόσιου χρέους σε επενδυτική βαθμίδα. Η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως των γυναικών και των νέων, θα βελτιώσει την ισότητα των αποτελεσμάτων και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό.Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία  Η πορεία της οικονομίας Η οικονομία της Ελλάδας συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά παρά τους αντίθετους ανέμους. Η αύξηση των επενδύσεων παρέμεινε ισχυρή το δ’ τρίμηνο του 2022 παρά την αύξηση του κόστους των επενδύσεων και την αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξήθηκε από τον Οκτώβριο του 2022 για να φθάσει κοντά στα προ της πανδημίας υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο, ενώ οι προσδοκίες των διευθυντών αγορών τον Απρίλιο έδειξαν ότι η ζήτηση διευρύνεται. Η πραγματική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται το δ’ τρίμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023, αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση της απασχόλησης, και παρά τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ωστόσο, η δημιουργία θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε το 2023, καθώς η οικονομία προσκρούει σε περιορισμούς δυναμικότητας. Ο εναρμονισμένος γενικός πληθωρισμός υποχώρησε σε 4,5% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, καθώς οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν, ενώ οι διευρυνόμενες πιέσεις στις τιμές αύξησαν τον ετήσιο πυρήνα του πληθωρισμού σε 6,1%. Οι μισθοί επιταχύνθηκαν και τον Απρίλιο του 2023 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 9,4%, μετά από αυξήσεις περίπου 10% το πρώτο εξάμηνο του 2022.Οι διαταραχές του ενεργειακού και άλλου παγκόσμιου εφοδιασμού, που ενισχύθηκαν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αμβλύνονται. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θέρμανσης για τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 27,9% από την κορύφωσή τους τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023. Για την αντιμετώπιση πιθανών ενεργειακών διαταραχών τον επόμενο χειμώνα, η Ελλάδα συνέχισε να αυξάνει την αποθηκευτική ικανότητα μέσω συμφωνιών με γειτονικές χώρες, για παράδειγμα τη Βουλγαρία, και επεκτείνει την ικανότητα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα spreads των κρατικών ομολόγων έχουν μειωθεί: τα spreads των 10ετών γερμανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν κατά σχεδόν 130 μονάδες βάσης στα τέλη Μαΐου 2023 από το μέγιστο επίπεδό τους τον Οκτώβριο του 2022.Το κόστος δανεισμού αυξάνεταιΟι επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι επιδοτήσεις που εισήχθησαν για το πρόσφατο σοκ των ενεργειακών τιμών μειώνονται καθώς οι τιμές της ενέργειας υποχωρούν και προβλέπεται να καταργηθούν σταδιακά έως το δεύτερο εξάμηνο του 2023, περιορίζοντας το δημοσιονομικό τους κόστος για το 2023 στο 0,5% του ΑΕΠ. Τον Απρίλιο του 2023, οι συνταξιούχοι έλαβαν εφάπαξ πληρωμές ύψους 0,4% του ΑΕΠ που συνδέονται με την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Άλλα δημοσιονομικά μέτρα το 2023 ανέρχονται σε 1,8% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, μιας φορολογικής επιδότησης για το κόστος των τόκων των στεγαστικών δανείων. Η κυβέρνηση στοχεύει στην επαναφορά του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου σε πλεόνασμα κοντά στο 1% του ΑΕΠ το 2023 και κοντά στο 2% του ΑΕΠ το 2024. Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού. Για τον ιδιωτικό τομέα, τον Ιανουάριο του 2023 έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2016. Παρ’ όλα αυτά, ο νέος δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να αυξάνεται, καθώς οι τράπεζες διευρύνουν τη δανειοδοτική τους ικανότητα με την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μέσω του αυξανόμενου περαιτέρω δανεισμού των δανείων επόμενης γενιάς της Ελλάδας από την ΕΕ.Η ανάπτυξη παραμένει εύρωστηΗ επιβράδυνση της αύξησης της απασχόλησης και η διάβρωση των πραγματικών μισθών αναμένεται να επιβραδύνουν την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δημοσιονομική σύσφιξη θα πλήξει επίσης τη συνολική ζήτηση. Η αύξηση των πραγματικών επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με το σχέδιο “Ελλάδα 2.0”, το οποίο περιλαμβάνει δημόσια επενδυτικά έργα αξίας σχεδόν 1,0% του ΑΕΠ το 2023 που αυξάνεται σε 1,7% του ΑΕΠ το 2024, και συνεισφορές ύψους 0,8% του ΑΕΠ ετησίως για ιδιωτικά επενδυτικά έργα. Ο συνολικός πληθωρισμός αναμένεται να μετριαστεί το 2023, καθώς θα περάσουν οι μειώσεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στο κόστος εισροών, την αύξηση των μισθών και τους περιορισμούς της παραγωγικής ικανότητας. Η επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως προβλέπεται, θα είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση αξιολόγησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας με επενδυτική βαθμίδα. Η εξυγίανση θα τεθεί υπό αμφισβήτηση, για παράδειγμα, από μια νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας ή άλλων παγκόσμιων τιμών, γεγονός που θα προκαλέσει πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη. Ο κίνδυνος ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα αυξήσουν τις αθετήσεις των ενυπόθηκων δανείων μετριάζεται από τη συμφωνία των ελληνικών τραπεζών να παγώσουν τα ρυθμιζόμενα επιτόκια μέχρι τον Απρίλιο του 2024 και από το σχετικά υψηλό ποσοστό των πρόσφατων ενυπόθηκων δανείων που εκδόθηκαν με σταθερά επιτόκια.Αγορά εργασίας Η χρησιμοποίηση τυχόν απρόβλεπτων δημοσιονομικών εσόδων ή υποαπορρόφησης για τη μείωση του δημόσιου χρέους και όχι για την αύξηση των μεταβιβάσεων θα βοηθούσε στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και στην επίτευξη αξιολόγησης του δημόσιου χρέους με επενδυτική βαθμίδα. Αυτό θα εξουδετέρωνε το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και θα στήριζε την ανάγκη της Ελλάδας να αυξήσει τις επενδύσεις μακροπρόθεσμα. Η ανάπτυξη θα μπορούσε επιπλέον να καταστεί πιο βιώσιμη με την ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να υλοποιεί επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων της Ελλάδας 2.0 για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ανακαινίσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η προώθηση της χρήσης της νέας αμειβόμενης πατρικής άδειας στην Ελλάδα, οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και η επέκταση των εγκαταστάσεων φροντίδας θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών και των νέων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και βοηθώντας την οικονομία να διαχειριστεί τη γήρανση του πληθυσμού της. 

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button