Οικονομία

myDATA: Παράταση στις προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων των επιχειρήσεων

Η παράταση δίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δίνεται με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.Παράταση στις προθεσμίες, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, δίνεται με κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.Οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:Για το 2021Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023Για το 2022 Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023 Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023 Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023 Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023 Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023Για το 2023 Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024 Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024 Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024 Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button