Οικονομία

Μείωση 18,1% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το εννεάμηνο

Για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 22,7 δισ. ευρώ, με τις εξαγωγές να υποχωρούν κατά 6,4%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,1%.Η μεγαλύτερη υποχώρηση των εισαγωγών έναντι αυτής των εξαγωγών οδήγησε σε μείωση το εμπορικό έλλειμμα τόσο κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου όσο και στο εννεάμηνο του 2023, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.Βάσει αυτών το έλλειμμα υποχώρησε κατά 18,1% στο εννεάμηνο και κατά 25,9% κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.903,6 εκατ. ευρώ έναντι 8.373,5 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 17,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 364,4 εκατ. ευρώ ή 6,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 370,1 εκατ. ευρώ ή 6,8%).Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.227,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.761,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 364 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 364,5 εκατ. ευρώ ή 11,9%).Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.676,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.611,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 25,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση του κατά 0,4 εκατ. ευρώ ή 0,0%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 5,6 εκατ. ευρώ ή 0,2%).Το 9μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 60.808,8 εκατ. ευρώ έναντι 68.414,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 11,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 1.053,8 εκατ. ευρώ ή 2,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 1.092,5 εκατ. ευρώ ή 2,4%).Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 38.032,1 εκατ. ευρώ έναντι 40.614,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 6,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 177,2 εκατ. ή 0,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 97,6 εκατ. ευρώ ή 0,4%).Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 22.776,7 εκατ. ευρώ έναντι 27.799,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 18,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 1.231,0 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 1.190,1 εκατ. ευρώ ή 6%).

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button