Οικονομία

Κ. Χατζηδάκης: Οι πέντε βασικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως αποτελεί προτεραιότητα να υπάρξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα που θα συνδυαστεί με αύξηση της απασχόλησης, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ένα πιο δυναμικό τραπεζικό σύστημα.Την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων του ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της παρούσας συγκυρίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Για την ελληνική οικονομία τόνισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο, η αύξηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ένα πιο δυναμικό τραπεζικό σύστημα, η διευκόλυνση των επενδύσεων και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον περιορισμό των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, χωρίς να υπονομεύεται η ανάπτυξη. «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είχε σχεδιαστεί σε άλλες συνθήκες και για διαφορετικές ανάγκες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.Ειδικότερα, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία περιέγραψε πέντε βασικές προκλήσεις:Ανακατεύθυνση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς ένα μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, καινοτόμο και ανθεκτικό. «Θα το επιδιώξουμε μέσα από πολιτικές όπως: τα κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις (π.χ. στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων), τα κίνητρα μεγέθυνσης των επιχειρήσεων (μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων), ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της ρευστότητας και της πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.Διεύρυνση της προσφοράς του εργατικού δυναμικού με άρση των εμποδίων για μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, πολιτικές για την αναβάθμιση της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεξιοτήτων σε επαγγέλματα με μεγαλύτερη ζήτηση, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και απασχόλησης των νέων των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. «Θα πατήσουμε πάνω στη σοβαρή δουλειά της προηγούμενης τετραετίας. Θα εφαρμόσουμε ό,τι έχει πετύχει σε άλλες προηγμένες χώρες. Και θα εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας», επεσήμανε.Μετάβαση του τραπεζικού συστήματος στην επόμενη φάση, με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την αύξηση του ανταγωνισμού μέσω παροχής δανείων από μη-τραπεζικά ιδρύματα και με το να καταστεί πιο ελκυστικό το χρηματιστήριο και τα ομόλογα του ΔημοσίουΠροσέλκυση επενδύσεων, τομέας όπου ήδη η Ελλάδα πέτυχε ρεκόρ στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. «Πρέπει, όμως, να κάνουμε περισσότερα», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας τα ισχυρά όπλα που διαθέτει η χώρα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ευνοϊκό φορολογικό και αδειοδοτικό πλαίσιο και η  κυβερνητική σταθερότητα, σημειώνοντας ωστόσο και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Ανήγγειλε επίσης νέα γενιά παραχωρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, η Αττική οδός, κ.ά.Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε σε τέσσερις κυρίαρχες προκλήσεις, πέρα από την αντιμετώπιση του πληθωρισμού ο οποίος υποχωρεί σταδιακά:Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, εμβάθυνση της κοινής αγοράς, εντονότερη συνεργασία σε θέματα κεφαλαιαγοράς, τραπεζική ενοποίηση.Αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο περιορισμός των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, χωρίς να υπονομεύεται η ανάπτυξη.  Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως η δέσμη προτάσεων, που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινείται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς το νέο πλαίσιο θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που προάγουν την ανάπτυξη. Επιτάχυνση της διπλής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. «Η ικανότητά μας να προσαρμοστούμε, θα αποτελέσει κρίσιμο συγκριτικό μας πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Όπως είπε, θα πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα οφέλη και κανένας δεν θα μένει πίσω».

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button