Οικονομία

Ιστορικό ρεκόρ εσόδων πέτυχε το Υπερταμείο στη χρήση του 2022

Όπως σημειώνεται κατά το επόμενο οικονομικό έτος 2023 το Υπερταμείο θα σημειώσει νέο ρεκόρ καθώς τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 161 εκατομμύρια ευρώ.Ιστορικό ρεκόρ εσόδων αλλά και καθαρών κερδών, πραγματοποίησε το Υπερταμείο κατά την χρήση 2022 καθώς τα έσοδα και κέρδη είναι τα υψηλότερα από την ίδρυσή του, και υπερδιπλάσια του προηγούμενου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν σχεδόν τα 67 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 116% ενώ όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το επόμενο οικονομικό έτος 2023 θα σημειώσει νέο ρεκόρ καθώς τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 161 εκατομμύρια ευρώ.  Πιο αναλυτικά:Αναφορικά με την οικονομική χρήση 2022 και τις ενοποιημένες επιδόσεις του Ομίλου του Υπερταμείου, αυτές οριοθετήθηκαν από τις τρεις κάτωθι, κυρίως, κατηγορίες επιδράσεων:Αύξηση των εσόδων από συνδυασμό της θετικής επίδρασης από μείωση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία (που επηρέασαν σημαντικά το 2020 και 2021) και της γενικής προσπάθειας βελτίωσης των επιδόσεων των θυγατρικών (όπως πχ των Ελληνικών Αλυκών που πέτυχαν τις υψηλότερες πωλήσεις ιστορικά)Αύξηση των εξόδων λόγω της συνδυαστικής επίδρασης επί αυτών, α) του πληθωρισμού, αλλά και β) της ενεργειακής κρίσης, η επίδραση της οποίας ήταν ιδιαίτερα έντονη στην ΣΤΑΣΥ (ηλεκτρικό ρεύμα μετρό), ΟΣΥ (καύσιμα λεωφορείων), ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (ηλεκτρικό ρεύμα), ΕΛΤΑ (καύσιμα για μεταφορές αλλά και ηλεκτρική ενέργεια), ωστόσο επίδραση μεγαλύτερη ή μικρότερη υπήρξε σε όλες της εταιρείες. Μόνο από τρεις υπο-ομίλους εταιρειών (ΟΑΣΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), η αύξηση της δαπάνης για κόστος ενέργειας και καυσίμων ήταν περίπου €85 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν απορροφήσει και απορροφούν τη σημαντική αύξηση τους κόστους της ενέργειας και δεν το μετακυλήσουν στους πελάτες/πολίτες.Σημαντική αύξηση των προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και αξιώσεις τρίτων από εκκρεμείς νομικές και λοιπές υποθέσεις οι  οποίες εμφανίζονται στα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης και ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε €266 εκατ, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού (€253 εκατ) να προέρχεται από μία θυγατρική εταιρεία σχετικά με χρονίζουσα νομική αντιδικία.Χωρίς την πρόβλεψη των €253 εκατ., ο Όμιλος κατά την χρήση 2022 θα απεικόνιζε ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 71,8  εκατ. ευρώ περίπου.   

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button