Οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα γνωμοδοτεί σε υποθέσεις απιστίας στις τράπεζες

Tροπολογία προβλέπει ότι στην προκαταρκτική εξέταση απαιτείται πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς της Τραπέζης της Ελλάδος. Χρ. Δήμας: Δεν θα έχει προβλήματα όποιος τηρεί τους κανόνες.Ειδική έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητούν οι εισαγγελικές αρχές όταν διερευνούν υποθέσεις απιστίας εις βάρος τραπεζικών ιδρυμάτων ή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προβλέπει τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.Η ΤτΕ θα κρίνει αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες σε περιπτώσεις χορήγησης δανείων ή πώλησης μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Η τροπολογία με θέμα «Έκθεση επιθεωρητών Τράπεζας της Ελλάδος προς τον σκοπό διερεύνησης τραπεζικών υποθέσεων» ορίζει ότι:Κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), αν η απιστία στρέφεται κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος και αφορά σε αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών, ή στρέφεται κατά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος την πρόταση δύο (2) επιθεωρητών αυτής, οι οποίοι, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, συντάσσουν έκθεση, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση ή μη του κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του κάθε Φορέα και η ύπαρξη βέβαιης και οριστικής ζημίας που συνδέεται αιτιωδώς με την τυχόν παράβαση και έχει προκληθεί στην περιουσία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτή αξιολογείται κατά τον σκοπό του ιδρυτικού του νόμου, καθώς και το ύφος αυτής.Χρίστος Δήμας: «Όποιος τηρεί τους κανόνες δεν θα έχει προβλήματα»Στην προτεινόμενη διάταξη που αφορά το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, όταν στρέφεται κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ή κατά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας.Επεσήμανε μάλιστα, πως: «Πρέπει όποιος χορηγεί το δάνειο ή κάνει αναδιάρθρωση ή πωλεί μετοχές του Δημοσίου όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχει την βεβαιότητα ότι αν τηρήσει τους κανόνες, δεν θα έχει προβλήματα». Η τροπολογία προβλέπει πως στο διαδικαστικό στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης απαιτείται μία πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς της Τραπέζης της Ελλάδος, και με αυτήν θα διαπιστώνεται αν τηρήθηκαν ή όχι οι κανόνες Τραπέζης Ελλάδος. Διαπιστώνεται ειδικότερα εάν υπάρχει ζημία, το ακριβές ύψος αυτής και αν συνδέεται αιτιωδώς με την τυχόν παράβαση.Ουσιαστικά, αξιοποιείται η γνώση ειδικών και επιτρέπει να διαπιστωθεί με αμερόληπτο τρόπο αν συντρέχει η αντικειμενική υπόσταση της απιστίας.Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια τόνισε χαρακτηριστικά πώς:«Η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν εξαρτάται από υποκειμενικές σταθμίσεις της Εισαγγελικής Αρχής. Πώς ρυθμιζόταν όμως μέχρι σήμερα αυτή η περίπτωση; Η απιστία κατά πιστωτικού ιδρύματος; Απαιτείτο έγκληση για να ασκηθεί ποινική δίωξη».Και συνέχισε: «Γιατί υπάρχει όμως αυτή η διάταξη; Καθιερώνει μία ειδική μορφή πραγματογνωμοσύνης επί περίπλοκων ζητημάτων. Πρέπει όποιος χορηγεί το δάνειο ή κάνει αναδιάρθρωση ή πωλεί μετοχές του Δημοσίου όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχει την βεβαιότητα ότι αν τηρήσει τους κανόνες, δεν θα έχει προβλήματα. Αλλιώς νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τόσο τα δάνεια, οι αναδιαρθρώσεις, η αποεπένδυση από τις τράπεζες θα πάγωναν την οικονομική δραστηριότητα».Από το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη διάταξη είχε ψηφιστεί από το Σώμα της Βουλής με τον Νόμο 4472 το 2017, όπου οριζόταν πάλι ειδική διαδικασία, προβλεπόταν και ειδική γνώμη του εκπροσώπου της Τραπέζης Ελλάδος και υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button