Οικονομία

H ΔΕΗ γνωστοποίησε στην Επ. Ανταγωνισμού την εξαγορά της Κωτσόβολος

Το deal υπογράφτηκε από τη μητρική τής Dixons, τον βρετανικό όμιλο Currys και τη ΔΕΗ στις 3 Νοεμβρίου 2023. Η ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στις 4 Δεκεμβρίου, η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την ΔΕΗ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Dixons South – East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών («Dixons South – East Europe»), κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2(β) του Ν.3959/2011, μέσω της εξαγοράς από την πρώτη του συνόλου των μετοχών στη δεύτερη.Αυτό γνωστοποίησε η Επιτροπή με δημόσια ανακοίνωσή της σχετική με τη συγκέντρωση (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει).Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων έχουν ως ακολούθως:(α) ΔΕΗ: παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, εξόρυξη, παραγωγή, προμήθεια και πώληση ενεργειακών πρώτων υλών, παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης.(β) Dixons South – East Europe: εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button