Οικονομία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 64.000 ευρώ σε μέλη του ΔΣ της ΛΑΝΑΚΑΜ

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, μέλος του ΔΣ που είχε διοριστεί ως μη εκτελεστικό κρίθηκε ότι είχε εκτελεστικά εταιρικά καθήκοντα και ταυτόχρονα εκτελούσε χρέη προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος απαιτείται να είναι ανεξάρτητος.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή συνολικού προστίμου 64.000 ευρώ σε έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΝΑΚΑΜ λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε διοριστεί ως μη εκτελεστικό κρίθηκε ότι είχε εκτελεστικά εταιρικά καθήκοντα και ταυτόχρονα εκτελούσε χρέη προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος απαιτείται να είναι ανεξάρτητος.Ειδικότερα επιβάλλεται:Στον κ. Δαμίγο Ιωάννη, Πρόεδρο-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώΣτον κ. Κωστόπουλο Βασίλειο, μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώΣε έκαστο εκ των κ. Δαμίγο Κωνσταντίνο, κ. Δαμίγου Ελισάβετ, κ. Ναλμπάντη Γεώργιο και κ. Στυλιανέση Μαρία, μέλη του Δ.Σ., χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ.Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία «SYNTHESIS Multi Asset Architecture SICAV-SIF, SCA» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 92 (παρ. 1) του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παρ. 1) της απόφασης 21/530/19.11.2009 του Δ.Σ. της Ε.Κ. και του άρθρου 41 (παρ. 1 και 2) του ν. 4209/2013, λόγω προώθησης σε ιδιώτες στην Ελλάδα μεριδίων Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button