Οικονομία

Εν αναμονή υπουργικών αποφάσεων για θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά είναι αμφίβολο αν θα εκκινήσουν τα δύο προγράμματα μέσα στον Μάρτιο. Πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις για αντικατάσταση θερμοσιφώνων και μικρά φωτοβολταϊκά.Εν αμφιβόλω φαίνεται πως τίθενται οι προγραμματισμοί του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη εντός Μαρτίου των δύο πολυαναμενόμενων προγραμμάτων για την επιδότηση αντικατάστασης ηλεκτρικού με ηλιακό θερμοσίφωνα και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στέγης με αποθήκευση. Υπενθυμίζεται πως μόλις τις προηγούμενες ημέρες το ΥΠΕΝ έφερε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν το άνοιγμα του δρόμου για τις υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τις επιδοτήσεις, τις προϋποθέσεις και την έναρξη των δύο προγραμμάτων. Εντούτοις, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και την αλλαγή των προγραμματισμών σε κυβερνητικό επίπεδο, μπαίνει «πάγος» στις επόμενες κινήσεις μέχρι και να ξεκαθαριστούν τα επόμενα βήματα. Μεγάλο ερωτηματικό, εξάλλου, παραμένει ο χρόνος των εκλογών που θα καθορίσει και πότε θα κλείσει η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση το «πράσινο φως» φαίνεται πως θα πάρει πρώτα το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» για την αντικατάσταση ηλεκτρικών με ηλιακούς θερμοσίφωνες που θα τρέξει στο πρότυπο του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Η σχετική τροπολογία έχει κατατεθεί και αναμένεται η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να προχωρήσει η προκήρυξη προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΥΠΕΝ δεν έχουν κλείσει ακόμα όλες τις λεπτομέρειες του οδηγού του προγράμματος, ωστόσο έχει κλειδώσει πως θα υπάρχουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες. Επίσης, στο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξουν και νέοι κύκλοι του προγράμματος, ενώ στον πρώτο οι δικαιούχοι αναμένεται να φθάσουν τους 150.000. Στο πλαίσιο του προγράμματος που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2021, το ανώτατο όριο των επιδοτήσεων που θα δίνεται μέσω voucher πρόκειται να φθάνει έως το 60% του κόστους του ηλιακού θερμοσίφωνα συγκεκριμένων προδιαγραφών και πιστοποιήσεων ενώ αναγκαστική θα είναι η ανακύκλωση του παλιού ηλεκτρικού.  Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας, ενώ στα κριτήρια που θα τεθούν προτεραιότητα θα δίνεται σε μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες.Στους υπολογισμούς που έχει κάνει το ΥΠΕΝ φαίνεται πως η εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό θα φθάνει έως και το 20% ενώ η απόσβεση της αγοράς μέσω του προγράμματος από μία τετραμελή οικογένεια φθάνει περίπου στα τέσσερα χρόνια. Τι προβλέπεται για τα φωτοβολταϊκά στέγηςΜε το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944» που κατατέθηκε στη Βουλή ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες.Όπως σημειώνεται στο άρθρο 63, «με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοκαταναλωτών, οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο δίκτυο, το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται οι σταθμοί, οι διαδικασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ή το Σύστημα, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων.Με την έναρξη του προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης 300.000 φωτοβολταϊκών στέγης από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες να αναμένεται εντός του Μαρτίου, το ΥΠΕΝ προχώρησε, επίσης, στην απλούστευση των διαδικασιών για τους υποψήφιους επενδυτές, αφαιρώντας αρκετά σημεία της διαδικασίας και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Έτσι, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτοβολταϊκών στέγης έως 10 kW για ενεργειακό συμψηφισμό που μπορεί να συνδυάζουν και συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο έχοντας να αντιμετωπίσουν, πλέον, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορες διαδικασίες ενώ το Τέλος Σύνδεσης, που καλύπτει τα  διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης ανέρχεται στα 370 €.Επιπλέον,  εξακολουθεί να ισχύει ότι ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται υπέρ του παραγωγού από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης για 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, αν δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλή ή μέσης τάσης και για 24 μήνες αν χρειάζονται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ή η επέκτασης παλιού σταθμού υψηλής ή μέσης τάσης.Στόχος του προγράμματος, είναι οι δικαιούχοι να συμψηφίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν με εκείνη που παράγουν. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει μεγάλη έμφαση στην τοποθέτηση μπαταριών για την αποθήκευση της ενέργειας σε συνδυασμό με το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό η επιδότηση που θα παρέχεται θα καλύπτει σχεδόν το 100% του κόστους της μπαταρίας ενώ μικρότερες θα είναι οι επιδοτήσεις για συστήματα μόνο για την παραγωγή της ενέργειας.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button