Οικονομία

Εισήγηση στην Επ. Αντ. για πρόστιμο στον ΣΕΒΤ για παρεμπόδιση ελέγχου

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση υπήρξε πιθανή παρεμπόδιση της έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.Την επιβολή προστίμου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ζητά η αρμόδια εισηγήτρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και η υπόθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια.Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι υπήρξε πιθανή παρεμπόδιση της έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, κατά τη διεξαγωγή ελέγχου στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, εισηγείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «EA») θα συνεδριάσει στις 25 Ιανουαρίου 2024 για να εξεταστεί η Έκθεση της Εισηγήτριας Χ. Βλάχου, η οποία αφορά, κατ’ άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, τις ενέργειες της ένωσης επιχειρήσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων» (εφεξής και «ένωση επιχειρήσεων») και φυσικού προσώπου (εφεξής και «φ.π.»), κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ως άνω ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος διατάχθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης ή/και κάθετων συμπράξεων.Στην Έκθεση της Εισηγήτριας προτείνεται, κατά το σκεπτικό αυτής, να διαπιστωθεί ότι η ανωτέρω ένωση επιχειρήσεων και το φ.π. παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 και να επιβληθεί πρόστιμο στην ένωση επιχειρήσεων.Η Έκθεση της Εισηγήτριας δεν αφορά στη διερεύνηση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, αλλά μόνο σε ενδεχόμενη παραβίαση της διάταξης του άρθρου 39  παρ. 5 του Ν. 3959/2011 περί δυσχέρανσης – παρεμπόδισης της έρευνας με βάση τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου στην ως άνω ένωση επιχειρήσεων.Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Έκθεση της Εισηγήτριας δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button