Οικονομία

DBRS: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας, τι εκτιμά για την οικονομία

Στήριξη στην οικονομία θα προσφέρουν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ κινδύνους δημιουργούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα αυξημένα επιτόκια, τονίζει ο καναδικός οίκος.Σταθερή διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο καναδικός οίκος DBRS Morningstar στη βαθμίδα BB (high) με σταθερή προοπτική (outlook). Η βαθμολογία από τον οίκο παραμένει ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ το επόμενο «ραντεβού» της χώρας με οίκο αξιολόγησης, την S&P, είναι προγραμματισμένο στις 21 Απριλίου.Στην ανάλυσή της για την πορεία και τις προοπτικές της οικονομίας, η DBRS σημειώνει τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει το επενδυτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ οι κίνδυνοι εκτιμά ότι μπορεί να προέλθουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των επιτοκίων, ειδικά εάν επηρεάσουν τη διεθνή ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες.Η DBRS σημειώνει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας μπορεί να ανεβεί στην επενδυτική βαθμίδα εάν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνοντας τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές και, παράλληλα, διατηρηθεί η δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση, ώστε να διατηρηθεί το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά. Αντίθετα, θα μπορούσε να υποβαθμιστεί η αξιολόγηση εάν παρατηρηθούν επίμονα αδύναμες οικονομικές επιδόσεις, ανατραπούν ή ανασταλούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επανέλθει η αστάθεια στον τραπεζικό τομέα.Μεταξύ άλλων, η DBRS τονίζει ότι:Η αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα μέτρα στήριξης θα συνεχίσουν να βοηθούν την οικονομία φέτος, όμως οι προοπτικές ανάπτυξης υπόκεινται σε καθοδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την όξυνση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη των νομισματικών πολιτικών και σε ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση.Τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαν να αυξήσουν το πραγματικό ΑΕΠ κατά 2,1% – 3,3% έως το 2026, χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανές θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το σχέδιο. Η διάθεση κονδυλίων της ΕΕ, εάν συνδυαστεί με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και θα δικαιολογήσει μια θετική ποιοτική προσαρμογή στην αξιολόγηση του δομικού στοιχείου «Οικονομική Δομή και Απόδοση» (σ.σ.: είναι ένα ένα από τα βασικά πεδία που αξιολογούνται για να βαθμολογηθεί η οικονομία).Οι κύριοι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές σχετίζονται με την επιβράδυνση της ανάπτυξης φέτος που μπορεί να οδηγήσει σε ασθενέστερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από υψηλότερες τιμές ενέργειας από τις προβλεπόμενες σήμερα και την ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Ελλάδα, όπως εκτιμά η DBRS, θα διατηρήσει τη δέσμευσή της για δημοσιονομική εξυγίανση και θα συμμορφωθεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών θεσμών.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button