Οικονομία

B. Λαζαράκου: Η Επιτροπή υπηρετεί το ρόλο της με αποτελεσματικότητα

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στο έργο της Επιτροπής η οποία όπως τόνισε έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αμερόληπτα και αντικειμενικά και ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της.«H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναβαθμίζεται και υπηρετεί τον θεσμικό της ρόλο με αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα. Στο μέτρο που μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας και η στελέχωση των υπηρεσιών μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελέγχουμε την κάθε υπόθεση εξαντλητικά και με μεγάλη προσοχή και να επιβάλλουμε κυρώσεις εάν και όπου χρειάζεται», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίταςΕπίσης τόνισε ότι «το έργο μας γίνεται πιο απαιτητικό και πιο δύσκολο. Έχουμε όμως αποδείξει ότι λειτουργούμε αμερόληπτα και αντικειμενικά και ανταποκρινόμαστε στο ακέραιο στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία έχοντας γνώμονα και πυξίδα μας το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του επενδυτικού κοινού. Οφείλουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί. Είμαστε περήφανοι για το έργο που έχουμε κάνει και που ενεργήσαμε προς όφελος της αγοράς και των επενδυτών και άρα και της εθνικής οικονομίας».Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο σημαντικό έργο που επιτελέστηκε κατά το 2022:Ολοκληρώθηκε το νέο οργανόγραμμα του οργανισμού.Ολοκληρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.Καταρτίστηκε, για πρώτη φορά, πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο.Συντάχθηκε επίσης για πρώτη φορά Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο.Για πρώτη φορά η ΕΚ αιτήθηκε χρηματοδότηση από κάποιο φορέα, όπως το ΕΣΠΑ, η οποία και εγκρίθηκε προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύνταξη διαδικασιών που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής.Ενισχύθηκε η προληπτική εποπτεία για την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων της αγοράς για ένα πλήθος ζητημάτων.Ζητήθηκε από τις εισηγμένες εκτάκτως ενημέρωση για τα οικονομικά τους στοιχεία στο εννεάμηνο, προκειμένου να είναι καλύτερα ενημερωμένοι οι επενδυτές λόγω έκτακτων γεγονότων όπως η πανδημία και ο πόλεμος στη Ρωσία – Ουκρανία.Εντοπίστηκαν άμεσα περιπτώσεις προσώπων που παρείχαν επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις στο επενδυτικό κοινό (περίπου 50 την τελευταία διετία).Ολοκληρώθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποθέσεων που εκκρεμούσαν πέραν της πενταετίας και έτσι μειώθηκε δραστικά ο αριθμός ανάλογων υποθέσεων από τριψήφιο νούμερο σε μονοψήφιο, το οποίο αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.Συνέβαλε στην έγκαιρη άντληση κεφαλαίων (περίπου 7 δισ. την τελευταία διετία) μέσα από την κεφαλαιαγορά.Ενισχύθηκε η θέση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους διεθνείς οργανισμούς όπως στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εποπτικών Αρχών των Κεφαλαιαγορών (IOSCO) αλλά και στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι πλέον στα Διοικητικά Συμβούλια όλων αυτών των οργανισμών, κάτι που σημαίνει αναγνώριση του έργου της Επιτροπής ευρωπαϊκά και διεθνώς.Εισηγήθηκε και επεξεργάζεται αλλαγές σε θεσμικό πλαίσιο και Κανονισμούς προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτη και άμεση η λειτουργία της Επιτροπής.Ξεκίνησε κύκλος συναντήσεων με εισηγμένες εταιρίες προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους και να οδηγήσουν σε παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν συνολικά τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.Βασική προτεραιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας της, με 3 υπο-έργα: α) αναβάθμιση του συστήματος κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), β) ενοποίηση όλων των συστημάτων της Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων και γ) την εφαρμογή ενός μηχανισμού παρακολούθησης real time των συναλλαγών για εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς. «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενισχυμένη με νέα μέσα ιδιαίτερα στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και – ελπίζουμε και με νέα στελέχη – και το 2023 θα συνεχίσει να παίζει τον θεσμικό της ρόλο με αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα όπως το πράξαμε μέχρι σήμερα», επεσήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button