Οικονομία

Αύξηση κατά 74,4% των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα το 2022

Tο 59,1% των αφίξεων και το 66% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής τής χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο.Αύξηση 74,4% σημειώθηκε πέρυσι, σε σχέση με το 2021, στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, καθώς και αύξηση 79,7% στις διανυκτερεύσεις. Η πλειονότητα αφορά σε αλλοδαπούς, καθώς, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 86,9% και 89,3% αντίστοιχα, και αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 47% και 41,7%, αντίστοιχα.Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) ανήλθε σε 51,1% έναντι 42,9% το 2021. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων, παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (79,2% και 76,8%, αντίστοιχα).Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων, προκύπτει ότι το 59,1% των αφίξεων και το 66% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής τής χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο.Κατά περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική αύξηση της κίνησης των καταλυμάτων, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (72,4% στις αφίξεις και 81,7% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (74,1% στις αφίξεις και 78,2% στις διανυκτερεύσεις), της Αττικής (89,8% στις αφίξεις και 90% στις διανυκτερεύσεις) και της Κεντρικής Μακεδονίας (78,8% στις αφίξεις και 83% στις διανυκτερεύσεις).Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων αναλογεί σε αλλοδαπούς, ή 73,5% του συνόλου των αφίξεων και 84% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (83,9% των αφίξεων και 91% των διανυκτερεύσεων), με σημαντικότερη συμβολή από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (58,7% των αφίξεων και 62,9% των διανυκτερεύσεων).Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις, παρουσιάζουν η Γερμανία (14,9% των αφίξεων και 18,7% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (7,8% των αφίξεων και 6,7% των διανυκτερεύσεων), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (16% των αφίξεων και 18,8% των διανυκτερεύσεων).Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία (38,8% στις αφίξεις και 46,7% στις διανυκτερεύσεις), από τη Γαλλία (41,9% στις αφίξεις και 47,4% στις διανυκτερεύσεις) και από την Ιταλία (90,5% στις αφίξεις και 98,9% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (220,6% στις αφίξεις και 249,6% στις διανυκτερεύσεις) και από τη Σερβία (115,1% στις αφίξεις και 110,7% στις διανυκτερεύσεις).Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται από την Αμερική και ειδικότερα από τις ΗΠΑ (155,7% στις αφίξεις και 154,3% στις διανυκτερεύσεις).

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button