Οικονομία

Αύξηση 8,5% είχαν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης για το 2022

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η αύξηση στον αριθμό των συμβολαίων αστικής ευθύνης για το 2022 ήταν 8,5%, δηλώθηκαν περίπου 197.000 συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους.Αυξάνεται, σε βάθος χρόνου, ο αριθμός των συμβολαίων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ένωσης, η αύξηση στον αριθμό των συμβολαίων αστικής ευθύνης για το 2022 ήταν 8,5%, σε σύγκριση με το 2021 και συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 197.000 συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Το 2022 το πλήθος των ζημιών ήταν 6.913 έναντι 6.115 ζημιών το 2021, ενώ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις κατέγραψαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα 2.401.819 ευρώ, έναντι 3.219.311 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Επιπλέον, σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.Επισημαίνεται από την ΕΑΕΕ, ότι η συγκεκριμένη καταγραφή του έτους 2022 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η /12/2022. Ευνόητο είναι ότι στην αποτύπωση δεν περιλαμβάνεται η πληροφόρηση για την χρονική εξέλιξη των συμβολαίων και των ζημιών στην μετέπειτα χρονική περίοδο.Η πλήρης καταγραφή της εξέλιξης του πλήθους ζημιών και των ποσών αποζημίωσης σε χρονικό διάστημα οκταετίας μελετάται αναλυτικά, ενώ με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του επόμενου έτους από το έτος έκδοσης, εξελίσσονται κατά μέσον όρο με συντελεστή 2,11 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς.Με βάση αυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζημιώσεων, η αρχική αποτίμηση των 14,9 εκατ. ευρώ των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) των συμβολαίων με έτος έκδοσης 2022 θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 31,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023 και σε 66,3 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας, γεγονός που θα επηρεάσει αυξητικά τους ασφαλιστικούς δείκτες.Το μέσο κόστος κάλυψης των κινδύνωνΑπό τα συγκεντρωτικά μεγέθη της έρευνας για το 2022 προκύπτει ότι για το σύνολο του κλάδου, το πλήθος των ζημιών (μέση συχνότητα) αντιστοιχεί στο 3,5% επί του πλήθους των συμβολαίων σε ισχύ.Το μέγεθος της μέσης συχνότητας αναμένεται να αυξηθεί, αναλόγως με τις δηλώσεις των ζημιών που θα προκύψουν για τα συμβόλαια σε ισχύ και πέραν της 31/12/2022 και μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του 2022.Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τα 2.152 ευρώ για το σύνολο των κινδύνων, σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση.Το μέσο κόστος κάλυψης των κινδύνων υπολογίζεται στα 75 ευρώ. Με βάση τον συντελεστή εξέλιξης των αποζημιώσεων, το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 158 ευρώ για το σύνολο των κινδύνων στο τέλος του 2ου έτους και σε 334 ευρώ σε βάθος επταετίας.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button