Οικονομία

Αύξηση 10,2% της βιομηχανικής παραγωγής στο δεκάμηνο του 2023

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής προϊόντων καπνού, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.Ετήσια αύξηση 10,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2023 έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,9%.Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 6,2%. Ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου παραγωγής προϊόντων καπνού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2023.Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Οκτωβρίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Οκτωβρίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής προϊόντων καπνού, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα  και λιγνίτη-άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤΗ ετήσια αύξηση κατά 10,5% τον Οκτώβριο προήλθε από την αύξηση κατά 17,7% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και κατά 9,7% του δείκτη μεταποίησης όπου στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και  φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων. Ο δείκτης παροχής νερού ενισχύθηκε κατά 0,7%.Ωστόσο καταγράφηκε μείωση κατά 0,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των  διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.Σε επίπεδο δεκαμήνου με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της  περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 κατά 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, προήλθε από την αύξηση κατά 7,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων και 4,2% του Δείκτη Μεταποίησης. Την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά 0,3% του Δείκτη Παροχής Νερού και κατά 7,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,2% τον μήνα Οκτώβριο 2023, σε  σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, προήλθε από την αύξηση κατά 9,1% του Δείκτη Μεταποίησης, κατά 3,4% του Δείκτη Παροχής Νερού και την άνοδο κατά 2,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Αντιθέτως μειώθηκε κατά 0,7% ο Δείκτης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button