Οικονομία

Αρνητική ροή δανείων τον Ιανουάριο, μειώθηκαν κατά 1,728 δισ. ευρώ

Σημαντικά περιορίστηκε η παροχή δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο, με τη συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας να είναι αρνητική κατά 3,284 δισ. ευρώ.Αρνητική ήταν η πορεία του δανεισμού των επιχειρήσεων κατά τον πρώτο μήνα του έτους, με το σύνολο των δανείων να υποχωρεί κατά 1,728 δισ. ευρώ και τον ετήσιο ρυθμό να υποχωρεί στο 11,3% από 12,3% που ήταν κατά τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου έτους, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως σημειώνει η ΤτΕ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 3.284 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.491 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1.263 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 652 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 7,3% από 13,5% τον προηγούμενο μήνα. Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέαΤον Ιανουάριο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 5,7% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2.021 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.838 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Χρηματοδότηση των επιχειρήσεωνΗ μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1.728 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.949 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 11,3% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.405 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.301 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 18,0% από 16,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 323 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 647 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεωνΤον Ιανουάριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 89 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,4%, από -0,9% τον προηγούμενο μήνα.Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτωνΑρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 132 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,5% τον προηγούμενο μήνα.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1),(2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ) ΝΟΕ.2022ΔΕΚ.2022ΙΑΝ.2023 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ        Υπόλοιπο χρηματοδότησης187.347190.415187.418     Μηνιαία καθαρή ροή1.1883.491-3.284     (%) 12μηνη μεταβολή5,9%9,1%6,3% *    Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ        Υπόλοιπο χρηματοδότησης74.90974.91974.021     Μηνιαία καθαρή ροή1.107652-1.263     (%) 12μηνη μεταβολή7,4%13,5%7,3%      ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ        Υπόλοιπο χρηματοδότησης112.438115.496113.397     Μηνιαία καθαρή ροή822.838-2.021     (%) 12μηνη μεταβολή5,0%6,3%5,7%       ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ        Υπόλοιπο χρηματοδότησης68.73971.95270.209     Μηνιαία καθαρή ροή442.949-1.728     (%) 12μηνη μεταβολή10,4%12,3%11,3%    ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ          Υπόλοιπο χρηματοδότησης61.69164.00162.576       Μηνιαία καθαρή ροή342.301-1.405       (%) 12μηνη μεταβολή10,0%11,8%10,6%         ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ            Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.0487.9517.634         Μηνιαία καθαρή ροή10647-323         (%) 12μηνη μεταβολή14,5%16,6%18,0%       II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.7574.7724.677         Μηνιαία καθαρή ροή-722-89         (%) 12μηνη μεταβολή0,4%-0,9%-1,4%       ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ       Υπόλοιπο χρηματοδότησης38.94238.77238.511      Μηνιαία καθαρή ροή45-132-203      (%) 12μηνη μεταβολή-2,1%-2,5%-2,4%         1. Στεγαστικά            Υπόλοιπο χρηματοδότησης29.81529.75329.531         Μηνιαία καθαρή ροή-86-42-164         (%) 12μηνη μεταβολή-3,0%-3,6%-3,6%         2. Καταναλωτικά             Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.7928.6878.645         Μηνιαία καθαρή ροή137-87-34         (%) 12μηνη μεταβολή1,4%1,2%1,7%         3. Λοιπά             Υπόλοιπο χρηματοδότησης335332335         Μηνιαία καθαρή ροή-7-3-5         (%) 12μηνη μεταβολή-1,1%-2,3%-5,7%           (1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα. (2) Περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. (3) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων 

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button