Οικονομία

Αρχίζει σαρωτικούς ελέγχους η εφορία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κρυμμένα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb θα αρχίσει να ψάχνει με διασταυρώσεις στοιχείων η ΑΑΔΕ μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Πότε επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 5.000 ευρώ, πότε γίνεται αυτόματη διαγραφή ακινήτων.Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ θα βρεθούν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου «Airbnb» μετά την εκπνοή της προθεσμίας στις 28 Φεβρουαρίου για την οριστικοποίηση των στοιχείων και τις διορθώσεις στις αρχικές δηλώσεις και με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής από κρυφά η εικονικά μισθώματαΟ σχεδιασμός προβλέπει τη διενέργεια διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων με τα δεδομένα που θα λάβει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει.Σε πρώτη φάση οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους.Στη συνέχεια θα επεκταθούν στα εισοδήματα που εμφάνισαν στην εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) τότε τα στοιχεία θα αποστέλλονται στις εφορίες για την επιβολή έξτρα φόρων και προστίμων που φτάνουν τα 5.000 ευρώ.Εκτός από τα πρόστιμα σε όσους δεν δηλώσουν τον ΑΜΑ ή δεν διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους αυτόματα το ακίνητό τους θα διαγράφεται από τις ψηφιακές πλατφόρμες.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το αυτοτελές πρόστιμο των 5.000 ευρώ επιβάλλεται για καθεμία από τις ακόλουθες παραβάσεις:Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κυρίου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ.Όσοι δεν διορθώσουν και δεν οριστικοποιήσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τις αρχικές δηλώσεις κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το 100% των εισοδημάτων που έχουν αναγράψει στις αρχικές δηλώσεις ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι όλων των εισπράξεων. Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι μέχρι την οριστικοποίηση ο Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρίσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button