Οικονομία

Άρχες Νοεμβρίου κρίνονται οι ενστάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Το υπουργείο Οικονομικών θα αποφασίσει ποιες από τις 17.000 επιχειρήσεις που έκαναν ένσταση δικαιούνται μεγαλύτερα ποσά. Στα 120 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από την επιστρεπτέα.Τελειώνει η αγωνία για τις 17.000 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει ενστάσεις επειδή αποκλείστηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή ή έλαβαν μικρότερα ποσά ρευστότητας από όσα υπολόγιζαν. Στο τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ενστάσεων και θα ακολουθήσει επανέλεγχος, ώστε, αμέσως μετά, να λάβει τις αποφάσεις του το υπ. Οικονομικών για την αναδρομική παροχή της επιστρεπτέας σε όσες επιχειρήσεις διαπιστωθεί ότι το δικαιούνται.Όσοι δικαιωθούν και λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος δύο μηνών για να αρχίσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης».Υπενθυμίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν την επιστρεπτέα κατόπιν ένστασης ισχύει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν την ενίσχυση σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.Πολλές είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επέστρεψαν ποσά που ανέρχονται συνολικά στα 120 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν τήρησαν τους όρους του προγράμματος και ήδη οι οφειλές τους έχουν εγγραφεί στα ληξιπρόθεσμα χρέη. Για αυτές τις επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ θα ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού του κρατικού δανείου που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.Πώς ελέγχονται οι ενστάσειςΗ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών επανεξετάζει τις αιτήσεις χορήγησης επιστρεπτέας, οι οποίες έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων. Αυτό γίνεται με βάση τα στοιχεία που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα το οποίο αφορούν.Για τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όσες συμμετέχουν στον μετασχηματισμό. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης και η διαδικασία μετασχηματισμού τους, είτε μερικώς είτε καθ’ ολοκληρίαν, είναι εντός των φορολογικών ή ημερολογιακών περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης, τότε στην έννοια του μετασχηματισμού περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία.Ειδικά σε ό,τι αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για τη διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία σε απόλυτη τιμή.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button