Οικονομία

Άντλησε 625 εκατ. το Δημόσιο με έντοκα 52 εβδομάδων, στο 3,75% το επιτόκιο

Η απόδοση ήταν αυξημένη από το 2,73% στην προηγούμενη δημοπρασία του Δεκεμβρίου. Στα 1,19 δισ. ευρώ οι προσφορές που υποβλήθηκαν.Ποσό ύψους 625 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από την έκδοση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων, με το κόστος να διαμορφώνεται σε υψηλότερο κόστος σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Το ποσό περιλαμβάνει και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,91 από 2,79 στην προηγούμενη δημοπρασία.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ,  διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,75%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.195 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.Υπενθυμίζουμε πως στην προηγούμενη έκδοση του Δεκεμβρίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,73% με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν κατά 2,79 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 375 εκατ. ευρώ 

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button