Οικονομία

Αλλάζουν όλα στη διαχείριση του νερού με 13 περιφερειακές υπηρεσίες

Στις περιφερειακές υπηρεσίες θα ενσωματωθούν οι τοπικές δημοτικές επιχειρήσεις και θα ακολουθήσει η ένταξή τους στο νεοσύστατο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο. Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ και των ιδιωτικών κεφαλαίων.Το νερό είναι ο χρυσός του μέλλοντος και όλα τα κράτη λαμβάνουν πρόνοιες για την επάρκεια αλλά και την ποιότητα των υδάτων. Στην Ελλάδα, η αρχή έγινε με τη δημιουργία της νέα Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Με την ένταξη και των υδάτων στη νέα ρυθμιστική αρχή επιχειρείται να μπει μια τάξη στον κλάδο με την επιβολή κανόνων, τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής και την εξυγίανση των διάσπαρτων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), καθώς πολλές από αυτές είναι ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία.Υπενθυμίζεται πως με τη ΡΑΑΕΥ μπαίνει ένα τέλος και στο «μπάχαλο» με τις αρμοδιότητες, αφού υπάρχουν διαφορετικοί εποπτικοί φορείς: Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την ΕΥΑΘ, το Μακεδονίας Θράκης για την ΕΥΑΘ και το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ΔΕΥΑ.Τώρα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών επιχειρείται μια δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση.  Σύμφωνα με πληροφορίες του BD, o σχεδιασμός προβλέπει σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες  της Ελλάδος να δημιουργηθεί μια Υπηρεσία Ύδρευσης , η οποία θα ενσωματώσει τις τοπικές ΔΕΥΑ.  Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 122 ΔΕΥΑ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ύδατος σε 5 εκατ. πολίτες. Πολλές από αυτές είχαν ανέκαθεν μεγάλες υποχρεώσεις που διογκώθηκαν όμως το 2022 λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.Λογικά στην Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας τον ρόλο θα αναλάβουν η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ αντίστοιχα χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» η σχετική απόφαση. Άλλωστε, η ΕΥΔΑΠ με απόφαση της κυβέρνησης είναι πολύ κοντά στο να απορροφήσει γειτονικές ΔΕΥΑ και ειδικότερα των νομών Βοιωτίας και Κορινθίας.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,  η πρώτη περιφερειακή Υπηρεσία Ύδρευσης θα ιδρυθεί στη Θεσσαλία, όπου εκτός από τη διαχείριση του πόσιμου νερού θα έχει υπό την επίβλεψή της και τα αρδευτικά έργα.Το τρίτο βήμα μετά τη δημιουργία περιφερειακών υπηρεσιών ύδρευσης θα είναι και η σύμπραξη με ιδιώτες για την ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια για τις απαραίτητες επενδύσεις που θα περιορίζουν τις απώλειες νερού και κυρίως θα εξασφαλίζουν την ποιότητά του. Είναι ίσως η πιο δύσκολη  «άσκηση», καθώς οι μεγάλοι ιδιώτες επενδυτές όπως η Veolia  και η Suez έχουν αλλάξει στρατηγική και απέχουν από μεγάλες επενδύσεις, προτιμώντας τη διαχείριση δομών.Το τέταρτο και τελευταίο βήμα της μεταρρύθμισης στον ευαίσθητο κλάδο του νερού από το υπουργείο Οικονομικών –που καλύπτει εν μέρει και τις αδυναμίες του τρίτου βήματος- θα είναι η ένταξη των  δεκατριών Υπηρεσιών Ύδρευσης στο νεοσύστατο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο. Με την ένταξη στο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο των δεκατριών Υπηρεσιών Ύδρευσης, το ταμείο αποκτά ισχυρά περιουσιακά στοιχεία, θα «καθαρίσουν» οι ισολογισμοί των ΔΕΥΑ και πιστοποιείται χωρίς δεύτερες σκέψεις ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού στην Ελλάδα.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button