Οικονομία

Άγγιξε τα 7 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α’ 4μηνο

Νέα υποχώρηση των εξαγωγών που έφθασε στο 5,7%, ενώ αντίθετα θετική συνέχισε να είναι η πορεία του τουρισμού, με τις αφίξεις να ενισχύονται 20% και τις εισπράξεις κατά 22%.Ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να είναι αυτός που «σώζει», έως έναν βαθμό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με το έλλειμμά του, όμως, να διατηρείται σε ανοδική πορεία και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος να φθάνει στα 6,8 δισ. ευρώ για το α’ τετράμηνο του έτους, ενώ τον Απρίλιο ενισχύθηκε κατά 882 εκατ. ευρώ. Πτωτική ήταν η πορεία για τις εξαγωγές, οι οποίες υποχώρησαν κατά 5,7%, ενώ αντίθετα η εισαγωγές εμφάνισαν άνοδο 3,5%. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παραμένει θετικός παράγοντας, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 205 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενώ οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 22%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ: Τον Απρίλιο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψαν μικρή βελτίωση.Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2023, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αλλά και του ισοζυγίου υπηρεσιών.Ισοζύγιο Τρεχουσών ΣυναλλαγώνΤον Απρίλιο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 822,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ.Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,8% (6,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,4% (21,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5% (11,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% (23,7% σε σταθερές τιμές).Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,9%.Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία σε κάποιο βαθμό αντισταθμίστηκε από την καταγραφή καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των εξαγωγών και αύξησης των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,7% ( 7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,5% (6,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 7,9% ( 6,0% και 8,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και σε, μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 22,0%.Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2023, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Ισοζύγιο ΚεφαλαίωνΤον Απρίλιο του 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023, το οποίο διαμορφώθηκε σε 115,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο τετράμηνο του 2023, το οποίο διαμορφώθηκε σε 540,2 εκατ. ευρώ, αφενός λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και αφετέρου λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και ΚεφαλαίωνΤον Απρίλιο του 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διευρύνθηκε, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, και διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. ευρώ.Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών ΣυναλλαγώνΤον Απρίλιο του 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 60,4 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 316,9 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την αύξηση κατά 1,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 79,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της μείωσης κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 228,0 εκατ. ευρώ) και την αύξηση κατά 183,8 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 3,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 228,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 395,3 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 503,7 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 1,5 δισ. ευρώ.Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 3,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 3,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 4,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 740,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από την αύξηση κατά 316,2 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με τη μείωση κατά 2,3 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 740,0 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).Στο τέλος Απριλίου του 2024, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,4 δισ. ευρώ, έναντι 12,0 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2023.ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)   Ιανουάριος-Απρίλιος  202220232024IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-8.949,0-5.762,3-6.839,6      ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-10.446,6-7.731,9-9.488,0     Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 –  I.Α.2)-12.198,6-9.618,3-11.536,7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-3.639,8-2.143,9-2.100,0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-8.558,8-7.474,3-9.436,8 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-44,0-14,4-77,4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-12.154,6-9.603,8-11.459,3 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-8.514,7-7.459,9-9.359,4I.A.1Εξαγωγές  αγαθών15.499,517.405,916.421,7 Καύσιμα4.386,45.314,34.751,1 Πλοία (πωλήσεις)34,190,940,5 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία11.078,912.000,711.630,1I.A.2Εισαγωγές  αγαθών27.698,127.024,227.958,4 Καύσιμα8.026,27.458,36.851,0 Πλοία (αγορές)78,1105,3117,9 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία19.593,719.460,620.989,4     Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 –  I.Β.2)1.752,01.886,42.048,8I.B.1Εισπράξεις 10.065,010.608,311.359,5 Ταξιδιωτικό1.082,31.463,91.786,5 Μεταφορές7.073,76.738,56.782,9 Λοιπές υπηρεσίες1.908,92.405,92.790,1I.B.2Πληρωμές 8.313,08.721,99.310,7 Ταξιδιωτικό503,0696,0848,7 Μεταφορές5.767,35.851,25.867,1 Λοιπές υπηρεσίες2.042,82.174,72.594,9     Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 –  I.Γ.2)933,6134,0-486,5I.Γ.1Εισπράξεις 2.747,53.800,64.122,3 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)79,071,573,9 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)962,01.872,72.803,7 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα1.706,51.856,51.244,6I.Γ.2Πληρωμές 1.813,93.666,64.608,7 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)501,6441,4448,7 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)1.153,53.094,94.016,8 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα158,8130,3143,2     Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 – I.Δ.2)564,01.835,63.134,9I.Δ.1Εισπράξεις 1.945,73.132,24.513,7 Γενική κυβέρνηση1.306,21.994,8486,3 Λοιποί τομείς639,51.137,44.027,5I.Δ.2Πληρωμές 1.381,61.296,61.378,9 Γενική κυβέρνηση899,8738,1811,5 Λοιποί τομείς481,8558,5567,3     ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 – II.2)913,41.953,4-540,2II.1Εισπράξεις 1.283,42.015,6110,5 Γενική κυβέρνηση1.109,61.523,688,4 Λοιποί τομείς173,8492,022,1II.2Πληρωμές 370,062,2650,7 Γενική κυβέρνηση2,52,32,2 Λοιποί τομείς367,559,9648,6      ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-8.035,5-3.808,9-7.379,8     ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-6.934,1-3.160,3-5.894,2     ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-3.249,5-930,1-969,3    Απαιτήσεις399,2473,0503,7    Υποχρεώσεις3.648,81.403,11.473,0ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *3.296,2-804,8-1.153,2    Απαιτήσεις5.845,42.265,33.961,0    Υποχρεώσεις2.549,13.070,15.114,2ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-4.830,8-1.836,3-3.741,1    Απαιτήσεις-1.150,6-536,6-4.598,2    Υποχρεώσεις3.680,31.299,8-857,1         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-617,5414,1-1.435,2     III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-2.150,0410,9-30,6     IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ – III + IV=0)1.101,4648,61.485,6      ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button