Μηχανική

Εικοσιένα (21) διαγωνισμοί για την αξιοποίηση εκκλησιαστικών ακινήτων

Στην προκήρυξη πολλαπλών κλειστών διαγωνισμών για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής διαφορετικών ακινήτων που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ), της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά μια οικοπεδική έκταση επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 6 και επί πεζοδρόμου, εντός του Ο.Τ. 28α, Τομέας 4, Δ.Ε. Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 1.359,36 τ.μ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να ορίζεται η 31η Μαρτίου.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά οικοπεδική έκταση κείμενη επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 14 Α και επί των οδών Ηρακλέους και Ικάρου, εντός του Ο.Τ. 28α, Τομέας 4, Δ.Ε. Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 2.448,96 τ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Μαρτίου.

Ο τρίτος διαγωνισμός εστιάζει στην αξιοποίηση μέσω του συστήματος της αντιπαροχής μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί της οδού Αργοναυτών και επί της οδού Σαπφούς, εντός του Ο.Τ. 81, Τομέας 4, Δ.Ε. Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 970,16 τ.μ.

Ο τέταρτος διαγωνισμός αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα προς πώληση εκκλησιαστικό ακίνητο, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνάς, στη θέση «Λόφος Παπαναστασίου», Ο.Τ. 128, Τομέας 7, της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, με ελάχιστο αποδεκτό προσφερόμενο τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000).

Ο πέμπτος διαγωνισμός αφορά την αξιοποίηση μέσω του συστήματος της αντιπαροχής μια οικοπεδική έκταση συνολικής, με βάση το κτηματολόγιο, επιφάνειας 2.963 τ.μ., η οποία αποτελείται από δύο όμορα γεωτεμάχια, τα οποία στο εξής για λόγους διάκρισης θα αναφέρονται το ένα ως γεωτεμάχιο, επιφάνειας 1.541 τ.μ. και πρόσωπα στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Ιάσονος, και το δεύτερο ως γεωτεμάχιο, επιφάνειας 1.422 τ.μ. και πρόσωπο στην οδό Ιάσονος.

Ο έκτος διαγωνισμός εστιάζει στην αξιοποίηση μέσω του συστήματος της αντιπαροχής μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί εγκεκριμένων, μη διαμορφωμένων οδών Λυκούργου, ανωνύμων οδών και Αχιλλέως, εντός του Ο.Τ. 13Β, Τομέας 3, Δ.Ε. Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 3.472,02 τ.μ.

Ο έβδομος διαγωνισμός αφορά μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Φιλαδελφέως και Μεθώνης, εντός του Ο.Τ. 681, Τομέα 2, Δ.Ε. Κηφισιάς, του Δήμου Κηφισιάς- Νέας Ερυθραίας – Εκάλης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 5.483, 74 τ.μ.

Ο όγδοος αφορά οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Καραϊσκάκη 44 και Πευκών, εντός του Ο.Τ. 368, Δ.Ε. Κηφισιάς, του Δήμου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 1.277, 39 τ.μ.

Ο ένατος εστιάζει στην αξιοποίηση μέσω του συστήματος της αντιπαροχής μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Απόλλωνος και Μαυρομιχάλη, εντός του Ο.Τ. 185, Δ.Ε. Κηφισιάς, του Δήμου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 1.863, 93 τ.μ.

Ο δέκατος διαγωνισμός τη ΕΚΥΟ αφορά την αξιοποίηση μέσω του συστήματος της αντιπαροχής μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί της οδού Ξάνθου 13, εντός του Ο.Τ. 147, Δ.Ε. Αχαρνών, του Δήμου Αχαρνών, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 740,33 τ.μ.

Ο ενδέκατος αφορά μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Ξανθουλίδου 14 και Μαντούβαλου 2, στην περιοχή «Άνω Πατήσια», εντός του Ο.Τ. 95113, του Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 382,76 τ.μ.

Ο δωδέκατος εστιάζει σε εκμετάλλευση μιας οικοπεδικής έκτασης κείμενης επί των οδών Καποδιστρίου και Χειμάρας 26, εντός του Ο.Τ. 115, Δ.Ε. Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 294,05 τ.μ.

Μακροχρόνιες μισθώσεις

Παράλληλα, έχουν προκηρυχτεί δύο διαγωνισμοί για την αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης κάποιων εκκλησιαστικών ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Β. Χατζή και ένα ακόμη επί των Τσιμισκή και Εθνικής Αμυνας.

6 για τη Θεσσαλονίκη

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, προκηρύχθηκαν 6 επιπλέον διαγωνισμοί για εκμετάλλευση ακινήτων μέσω αντιπαροχής στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα οι διαγωνισμοί αφορούν τα εξής ακίνητα:

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Άνω Τζουμαγιάς 1Α και Θεαγένους Χαρίση, εντός του Ο.Τ. 24 του 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 453,41 τ.μ.

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί της οδού Γρηγορίου Ξενοπούλου 18, εντός του Ο.Τ. 21 του 5 ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 256,49 τ.μ.

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Εφέσσου 22 και Επιγόνου, εντός του Ο.Τ. Γ404, του 4 ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 339,91 τ.μ.

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί της οδού Μανουσογιαννάκη 3, του 1 ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 609,61 τ.μ., αποτελούμενη από δομήσιμη επιφάνεια εμβ. 576,29 τ.μ., και ρυμοτομούμενο τμήμα εμβ. 33,32 τ.μ.

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Αγίου Δημητρίου 119 και Αισχύλου, εντός του Ο.Τ. 19 του 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 226,98 τ.μ.

-μια οικοπεδική έκταση κείμενη επί των οδών Περδίκα 72 και Δημητρίου Ψαρρού 13, εντός του Ο.Τ. 16 του 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής επιφάνειας 147,43 τ.μ.

-δύο οικοπεδικές εκτάσεις, μέσω ενός ενιαίου σχεδίου αξιοποιήσεως. Η οικοπεδική έκταση (α) συνολικής επιφάνειας 510,14 τ.μ. βρίσκεται επί της οδού Αλ. Παπαδιαμάντη 19 εντός του Ο.Τ. 10 του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η οικοπεδική έκταση (β) συνολικής επιφάνειας 763,69 τ.μ. βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας 179 και επί της οδού Αλ. Παπαδιαμάντη 22, Ο.Μ. 88Α και 88Β, του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button