Κοινωνία

ΥπΑΑΤ: Στη δημοσιότητα ο πίνακας για τις Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων

Με στόχο την ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο υπουργείο δημοσίευσε σήμερα τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων, για τις Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων.
Ο προσωρινός πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr ύστερα από οδηγίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου.
Στο πίνακα παρουσιάζονται:

Α) Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και πιστώσεων υπερδέσμευσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο, όπως διαμορφώθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο. Οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 112 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 214.363.947,61 ευρώ.
Β) Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Ακολούθησε το upsite.gr στο Google News!

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button