Επικαιρότητα

“Γερνάει” και συρρικνώνεται το προσωπικό του ΟΣΕ – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

Οι 8 στους 10 μόνιμοι υπάλληλοι του ΟΣΕ έχουν ξεπεράσει το 51ο έτος της ηλικίας τους. Το προσωπικό της εταιρείας φθίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των συνταξιοδοτήσεων ενώ προσλήψεις δεν έχουν γίνει με εξαίρεση τέσσερις μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Περιορισμένα είναι και τα προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού. Από πού προκύπτουν όλα αυτά; Από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων -η τελευταία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και αφορούσε στη χρήση του 2021- η οποία αποτυπώνει την ίδια εικόνα που λίγο ή πολύ ισχύει για όλο το ελληνικό δημόσιο: μια εταιρεία που “γερνάει” και χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

Ο όμιλος ΟΣΕ απασχολούσε στο τέλος του 2021 περίπου 1338 εργαζόμενους με τα 1008 άτομα να απασχολούνται στην μητρική, τα 192 άτομα στην ΕΡΓΟΣΕ ενώ άλλα 160 άτομα προσλήφθηκαν το 2021 ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου για ένα έτος προκειμένου να απασχοληθούν ως φύλακες ισόπεδων διαβάσεων.

Αυτά τα 1008 άτομα της μητρικής αναλύονται σε 843 άτομα μόνιμο προσωπικό και 165 άτομα έκτακτο. Το 2021 είχαμε 152 αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού (από 109 άτομα το 2020) και 12 αποχωρήσεις έκτακτου προσωπικού ενώ ολόκληρο το 2021 έγιναν μόνο 160 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2021 δεν έγιναν ενώ το 2020 υπήρξαν μόνο τέσσερις μετατάξεις από άλλους φορείς του δημοσίου και τρεις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Περαιτέρω ανάλυση σε αυτά τα 843 άτομα μόνιμου προσωπικού: Το 82% ήταν άνδρες και το 18% γυναίκες. Από το σύνολο των 843 ατόμων, οι 675 (δηλαδή το 80%) ήταν ηλικίας άνω των 51 ετών, οι 156 (ήτοι το 18,5%) ηλικίας από 30 έως 50 ετών και μόλις 12 άτομα ήταν κάτω από 30. Το 2021 δεν έγινε καμία πρόσληψη (είχαν γίνει 7 το 2020) ενώ υπήρξαν 152 αποχωρήσεις (από 109 το 2020).

Ακόμη και αν αναλυθεί η ηλικία των 675 ατόμων ηλικίας άνω των 51 ετών, προκύπτουν τα εξής:

– 1. 209 άτομα είναι ηλικίας 51 έως 55 ετών.

– 2. 377 άτομα είναι ηλικίας 56 έως 60 ετών και

– 3. 72 άτομα είναι ηλικίας 61 έως 65 ετών ενώ υπήρχαν το 2021 6 άτομα ηλικίας 66 έως 70 ετών και ένας άνω των 71.

Ο ΟΣΕ απασχολεί 403 άτομα στον κλάδο τεχνικής υποστήριξης, 317 άτομα στον κλάδο κυκλοφορίας, 104 άτομα στον κλάδο διοικητικής υποστήριξης 73 άτομα στον κλάδο γενικής υποστήριξης, 82 μηχανικούς και 12 νομικούς συμβούλους και δικηγόρους.

Στη Λάρισα απασχολούνται 62 άτομα (από 80 το 2020), στην Θεσσαλονίκη 204 άτομα (από 246 το 2020) και στην Αττική 381 άτομα από 436 το 2020.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού ο ΟΣΕ διαθέτει δικό του εκπαιδευτικό κέντρο ενώ στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης του προσωπικού αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Πόσοι έκαναν χρήση; “Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χρηματοδοτήθηκαν 6 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για εργαζόμενους του ΟΣΕ και καταβλήθηκαν 6.666 ευρώ για κάλυψη διδάκτρων Μ.Π.Σ” αναφέρει ο ετήσιος απολογισμός. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό κέντρο (πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ 2) από τον ΕΟΠΠΕΠ και κατά το 2018 αναγνωρίστηκε με απόφαση της ΡΑΣ ως Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Μηχανοδηγών και υποψηφίων Μηχανοδηγών από την ΡΑΣ) για το 2021 υλοποίησε το ακόλουθο πρόγραμμα:

– Ένα τμήμα με 16 συμμετέχοντες και 12 ώρες εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό μηχανοδήγησης.

– Ένα τμήμα θεωρητικής εκπαίδευσης μηχανοδηγών PEARL LOGISTICS για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδήγησης. Είχε 6 συμμετέχοντες για 12 ώρες εκπαίδευσης.

– Για την πρακτική εκπαίδευση μηχανοδηγών ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την απόκτηση πιστοποιητικών, δημουργήθηκε ένα τμήμα με 16 συμμετέχοντες ενώ η διαδικασία κράτησε έξι μήνες ενώ για την αντίστοιχη πρακτική εκπαίδευση μηχανοδηγών PEARL στο ένα τμήμα με τους 6 συμμετέχοντες έγιναν 6 μήνες εκπαίδευσης.

– Για την βασική εκπαίδευση προσωπικού ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δημιουργήθηκαν 3 τμήματα με 70 συμμετέχοντες οι οποίες εκπαιδεύτηκαν για 268 ώρες.

– Τέλος, για την εκπαίδευση υποψηφίων μηχανοδηγών για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδήγησης δημιουργήθηκε ένα τμήμα με 75 συμμετέχοντες και 12 μήνες εκπαίδευσης.

Πέρα από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού κέντρου οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο τρίτους, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει και έναν κατάλογο ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε αυτό εντοπίζεται ότι το 2021 παρασχέθηκε βασική εκπαίδευση προσωπικού σε ένα τμήμα για σταθμάρχες με 9 συμμετέχοντες στους οποίους παρασχέθηκαν 712 ώρες εκπαίδευσης αλλά και άλλο ένα τμήμα με μόλις τρεις συμμετέχοντες για εκπαίδευση κλειδούχων με συνολικά 428 ώρες εκπαίδευσης. Συνολικά, για τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργήθηκαν μέσα στο 2021 31 τμήματα με 331 συμμετέχοντες.

Πηγή: TheTOC.gr

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button