Επικαιρότητα

Η Dassault Aviation αναλαμβάνει την εν συνεχεία υποστήριξη του VIP αεροσκάφους Falcon 7X της Πολεμικής Αεροπορίας

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας και της κατασκευάστριας εταιρείας “Dassault Aviation” για την υπογραφή σύμβασης τετραετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών για την “Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) του αεροσκάφους (Α/Φ) Falcon 7X S/N 273 της Πολεμικής Αεροπορίας, συνολικού προϋπολογιστικού ποσού 13.352.853,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Σήμερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και εξουσιοδοτήθηκε ο διοικητής της ΔΑΥ για την υπογραφή της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα “Dassault Aviation”, κατόπιν της θετικής έκβασης του προβλεπόμενου κατά το νόμο προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button