Επικαιρότητα

Hellenic Train: Τροποποίηση δρομολογίων Προαστιακού αύριο Πέμπτη

Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στην γραμμή του Αεροδρομίου, αύριο Πέμπτη 16/2/2023, τα δρομολόγιο με αριθμό 2200 (‘Ανω Λιόσια-Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 06:04 και 2232 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 15:04 στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Μεταμόρφωση θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της HELLENIC TRAIN.

Επίσης, και τα δρομολόγια :

– 2204 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 07:04, 

– 2208 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 08:04, 

– 2212 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 09:04, 

– 2236 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 16:04

– 2240 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 17:04

– 2244 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 18:04

– 2205 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 06:34, 

– 2209 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 07:34, 

– 2213 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 08:34, 

– 2237 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 15:34, 

– 2241 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 16:34, 

– 2245 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 17:34 

στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – ΣΚΑ – ‘Ανω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της HELLENIC TRAIN.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button