Επικαιρότητα

ΑΒ Βασιλόπουλος: Θα προσφύγουμε στα διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά του προστίμου του υπουργείου Ανάπτυξης

Του Γιώργου Λαμπίρη

Στην εξάντληση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων προσφεύγοντας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ύψους 319.000 ευρώ για αισχροκέρδεια σε 23 προϊόντα από το υπουργείο Ανάπτυξης, σκοπεύει να προχωρήσει η ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Το Capital.gr επικοινώνησε με την αλυσίδα, στέλεχος της οποίας αφενός επιβεβαιώνει την επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου, ωστόσο το χαρακτηρίζει ως άδικο και αβάσιμο σε μία περίοδο που, όπως λέει, ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων λειτουργεί με ζημιές. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και το συγκεκριμένο στέλεχος με το οποίο επικοινωνήσαμε, ισχυρίζεται ότι ο υπολογισμός έγινε με βάση λάθος στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη αρχικές τιμές τιμοκαταλόγου και όχι τελικές τιμές πώλησης.
 
Η αλυσίδα στον ίδιο τόνο εκφράζει την έντονη διαφωνία της ως προς την κατηγορία του υπουργείου περί “αθέμιτης κερδοφορίας”. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “ως εταιρεία, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια της κυβέρνησης, οδηγώντας την αγορά σε χαμηλές τιμές. Μειώσαμε τις τιμές μας και σε άλλα προϊόντα στο σύνολο των προσφερόμενων κωδικών μας. Από την εφαρμογή του “καλαθιού του νοικοκυριού”, έχουμε χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια Ευρώ πουλώντας πολλά προϊόντα ακόμα και κάτω του κόστους”, αναφέρει το ίδιο πρόσωπο.
 
Σύμφωνα με την ΑΒ Βασιλόπουλος οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και στέκεται σε επιμέρους περιπτώσεις και δεδομένα όπως αναφέρονται ακολούθως:
 
“- Είναι λάθος να μιλάμε για αθέμιτη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους ενός μεμονωμένου προϊόντος και μόνο.
 
– Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν αυξήσεις των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας αγνοώντας έτσι αν μιλάμε τελικά για πραγματικό κέρδος ή ζημία.
 
– Επιβάλλεται η διατήρηση σταθερής τιμής μικτού περιθωρίου, καθώς και μειωμένης τιμής μικτού περιθωρίου κέρδους για μια σειρά από προϊόντα (οι διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4986/2022), χωρίς, όμως, να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι τιμές αυτές δεν αποτελούν πραγματικό κέρδος για την επιχείρηση.
 
– Όταν το προηγούμενο έτος κάποιος ελεγχόμενος κωδικός δεν είχε πωλήσεις, η ΔΙΜΕΑ παίρνει για σύγκριση το Μικτό Περιθώριο κέρδους της εταιρείας από τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συγκριθεί η κερδοφορία ενός κωδικού με τη συνολική κερδοφορία μίας εταιρείας, είναι ανόμοια μεγέθη, αφού για την εξεύρεση του μικτού περιθωρίου κέρδους του συνόλου του έτους μιας εταιρείας, λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλα μεγέθη, που σχετίζονται με τα λειτουργικά κόστη αυτής.
 
– Η σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους προϊόντων σε χρονικές περιόδους μικρότερες του έτους οδηγεί σε στρεβλά συμπεράσματα. Μόνο με περίοδο αναφοράς ενός ακεραίου έτους μπορεί με ασφάλεια να βγει συμπέρασμα. Και αυτό γιατί στη λειτουργία της αγοράς λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, προωθητικές ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τόσο την τελική τιμή πώλησης όσο και το κόστος των προϊόντων.
 
– Ως βάση υπολογισμού του προστίμου, λαμβάνονται υπ’ όψιν όχι μόνο τα προϊόντα που έχουν πουληθεί, αλλά και τα αποθέματα, με συνέπεια να επιβάλλεται πρόστιμο και για εμπορεύματα, που ακόμη δεν έχουν πωληθεί και απλά εικάζεται ότι έχουν ήδη πουληθεί και η εταιρεία έχει ήδη αποκομίσει το όφελος”.

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button