Αθλητικά

Στρατηγική συνεργασία του υπουργείου Αθλητισμού με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», μεταξύ του υπουργείου Αθλητισμού και του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Βρούτση, τον καθηγητή πρύτανη του πανεπιστημίου Θανάση Κατσή και τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, προεδρεύοντα του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) του πανεπιστημίου κι επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, καθηγητή Γεώργιο Κυπραίο.Το υπουργείο Αθλητισμού, στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στον Αθλητισμό, ανέθεσε τη συγκεκριμένη έρευνα στο ΤΟΔΑ, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας για τη στρατηγική χάραξη των πολιτικών σε ότι αφορά στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλημάτων.Άλλωστε, το ΤΟΔΑ, ως μοναδικό τμήμα που προάγει την επιστήμη της αθλητικής διοίκησης στην Ελλάδα, προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του Αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του Αθλητισμού.Η εκπόνηση της μελέτης για την «Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με κριτήρια βιωσιμότητας», εντός τριών μηνών, στο πλαίσιο και του ψηφιακού μετασχηματισμού του όλου αθλητικού οικοδομήματος (πλατφόρμα e-Kouros), θα διερευνήσει όλα τα ποιοτικά δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα των ερασιτεχνικών σωματείων ανά περιφέρεια, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και με γνώμονα τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες, παρέχοντας μετρήσιμα και απολύτως συγκρίσιμα μεγέθη για:Την ανάπτυξη και λειτουργία ισχυρών και βιώσιμων αθλητικών σωματείωνΤη δημιουργία κινήτρων για ίδρυση, συγχώνευση και ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείωνΕιδικότερα, θα εξεταστούν:η υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών σωματείων στην Ελλάδα ανά γεωγραφική ενότητα, με βάση την πληθυσμιακή συγκέντρωση, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, τις διαθέσιμες υποδομές και τα οικονομικά δεδομέναοι ευρωπαϊκές πρακτικές στην ανάπτυξη και λειτουργία των αθλητικών σωματείων, καθώς και τη γεωγραφική, πληθυσμιακή και αθλητική κατανομήο εξορθολογισμός των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικού σωματείου, ως αναπτυξιακού και βιώσιμου αθλητικού οργανισμού, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήριαεναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης πλήθους αθλητικών σωματείωνπροτάσεις και κίνητρα για συγχωνεύσεις με στόχο την ενδυνάμωση των αθλητικών σωματείων

Upsite GR

Έρευνα & Ψυχαγωγία

Σχετικά Άρθρα

Back to top button